Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Η Q-CERT είναι διαπιστευμένη για ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών πιστοποίησης και ελέγχων. 

Η Q-CERT στην προσπάθειά της να προσφέρει υπηρεσίες που εκτείνονται πέρα του πεδίου διαπίστευσής της, αλλά και ειδικές απαιτήσεις πελατών, συνεργάζεται με αναγνωρισμένους Φορείς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτούς μπορείτε να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες τους: