Διαδικασίες Πιστοποίησης

Διαδικασία Πιστοποίησης και Όροι Πιστοποίησης (κοινά έντυπα για όλα τα πρότυπα)
  Κανονισμός Επιθεώρησης Αίτηση
ISO 9001:2015 F-2108Παράρτημα Α F-2503
ISO/IEC 27001:2013 F-2108 F-2503Παράρτημα Δ
Κανονισμός ΕΕ 910/2014 (eIDAS) F-2319 F-2503Παράρτημα Φ
ELOT 1435 F-2108 F-2503, Παράρτημα Α
ISO 14001:2015 F-2108, Παράρτημα Α F-2503, Παράρτημα Β
ISO 50001 F-2108 F-2503, Παράρτημα Γ
CARBON TRUST
OHSAS 18001 / ISO 45001 F-2108, Παράρτημα Β F-2503, Παράρτημα Ε
AGRO 2.1-2.2 F-2107 F-2501, *Για το AGRO 2/3η έκδοση θα πρέπει να γίνει αίτηση μέσω της πλατφόρμας i-AGRO
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Βλ. Διαδικασία Ένταξης Βλ. Έντυπα Αίτησης
GLOBALG.A.P. IFA F-2711 F-2712.OP1, F-2713.OP2, Sublicense Agreement, Data Access Rules, Privacy Notice
GLOBAL GAP / TESCO NURTURE GG-OP2, GG-OP1
GLOBAL GAP P.P.M. NSF GG PPM
GLOBAL GAP GRASP NSF GG GRASP
GLOBAL GAP CoC F-2131 F-2514
GLOBAL GAP Aquaculture F-2131 F-2513
VLOG F-2440 F-2503
LEAF NSF LMS RF1
QS F-3681 F-2515
ISO 22000 F-2108 F-2503
HACCP  
FSSC 22000 F-2105 F-2503
BRC FOOD QMSCERT F-2119 NSF BRC, QMSCERT BRC
BRC FOOD Απροειδοποίητη QMSCERT F-2119 NSF BRC Unannounced, QMSCERT BRC Unannounced
BRC ASDA Απροειδοποίητη QMSCERT F-2119 NSF BRC ASDA Unannounced,QMSCERT BRC ASDA Unannounced
BRC/PACKAGING QMSCERT F-2119 NSF BRC PACKAGING MATERIALS, QMSCERT BRC PACKAGING MATERIALS
BRC/PACKAGING Απροειδοποίητη QMSCERT F-2119 NSF BRC PACKAGING MATERIALS Unannounced, QMSCERT BRC PACKAGING MATERIALS Unannounced
BRC STORAGE & DISTRIBUTION QMSCERT F-2119 NSF BRC STORAGE & DISTRIBUTION, QMSCERT BRC STORAGE & DISTRIBUTION
BRC AGENTS AND BROKERS QMSCERT F-2119 NSF AGENTS AND BROKERS, QMSCERT AGENTS AND BROKER
BRC AGENTS AND BROKERS Απροειδοποίητη QMSCERT F-2119 NSF AGENTS AND BROKERS Απροειδοποίητη, QMSCERT AGENTS AND BROKER Απροειδοποίητη
IFS FOOD QMSCERT F-2123 NSF IFS, QMSCERT IFS
IFS FOOD Απροειδοποίητη QMSCERT F-2123 NSF IFS Unannounced, QMSCERT IFS Unannounced
IFS Logistics QMSCERT F-2123 NSF IFS Logistics, QMSCERT IFS Logistics
IFS Broker QMSCERT F-2123 NSF IFS Broker, QMSCERT IFS BROKER
IFS Broker Απροειδοποίητη QMSCERT F-2123 QMSCERT IFS BROKER Απροειδοποίητη
CostCo CostCo
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ F-2106 F-2503.11
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ F-2106 F-2503.1
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ F-2106 F-2503.4
ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ F-2106, Διαδικασία ελέγχου (μη ελεγχόμενο έγγραφο) F-2503.5
ΔΟΧΕΙΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ F-2106 F-2503.7
ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ – ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ F-2106 F-2503.9
ΜΗΧΑΝΕΣ F-2106 F-2503.20
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ F-2106 F-2503.30
ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ F-2113 F-2503.3
ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Αδρανή υλικά – δομική άσβεστος – ασφαλτικά μίγματα) F-2106F-2104 F-2507
ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Τσιμέντο – Ιστοί φωτισμού από Χάλυβα / Αλουμίνιο) F-2106F-2104 F-2505
ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Κατασκευές έργων από Χάλυβα / Αλουμίνιο) F-2106F-2104 F-2512
ΕΛΕΓΧΟς ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ F-2120 F-2121