Διαδικασίες Πιστοποίησης

Διαδικασία Πιστοποίησης και Όροι Πιστοποίησης (κοινά έντυπα για όλα τα πρότυπα)
  Κανονισμός Επιθεώρησης Αίτηση
ISO 9001:2008 F-2108 F-2503
ISO 9001:2015 F-2108Παράρτημα Α F-2503
ISO/IEC 27001:2013 F-2108 F-2503Παράρτημα Δ
Κανονισμός ΕΕ 910/2014 (eIDAS) F-2319 F-2503Παράρτημα Φ
ELOT 1435 F-2108 F-2503, Παράρτημα Α
ISO 14001:2004 F-2108 F-2503, Παράρτημα Β
ISO 14001:2015 F-2108, Παράρτημα Α F-2503, Παράρτημα Β
ISO 50001 F-2108 F-2503, Παράρτημα Γ
CARBON TRUST
OHSAS 18001 F-2108 F-2503
AGRO 2.1-2.2 F-2107 F-2501
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Βλ. Διαδικασία Ένταξης Βλ. Έντυπα Αίτησης
GLOBAL GAP / TESCO NURTURE GG-OP2, GG-OP1
GLOBAL GAP P.P.M. NSF GG PPM
GLOBAL GAP GRASP NSF GG GRASP
GLOBAL GAP CoC F-2131 F-2514
GLOBAL GAP Aquaculture F-2131 F-2513
VLOG F-2440 F-2503
LEAF NSF LMS RF1
QS F-3681 F-2515
ISO 22000 F-2108 F-2503
HACCP  
FSSC 22000 F-2105 F-2503
BRC NSF BRC
BRC Απροειδοποίητη NSF BRC Unannounced
BRC ASDA Απροειδοποίητη NSF BRC ASDA Unannounced
BRC/IOP NSF BRC IoP
BRC/IOP Απροειδοποίητη NSF BRC IoP Unannounced
BRC/SND NSF BRC SND
BRC AGENTS AND BROKERS AGENTS AND BROKERS
BRC AGENTS AND BROKERS Απροειδοποίητη AGENTS AND BROKERS Unannounced
IFS NSF IFS
IFS Unannounced IFS Unannounced
IFS Logistics NSF IFS Logistics
CostCo CostCo
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ F-2106 F-2503.11
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ F-2106 F-2503.1
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ F-2106 F-2503.4
ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ F-2106, Διαδικασία ελέγχου (μη ελεγχόμενο έγγραφο) F-2503.5
ΔΟΧΕΙΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ F-2106 F-2503.7
ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ – ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ F-2106 F-2503.9
ΜΗΧΑΝΕΣ F-2106 F-2503.20
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ F-2106 F-2503.30
ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ F-2113 F-2503.3
ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Αδρανή υλικά – δομική άσβεστος – ασφαλτικά μίγματα) F-2106F-2104 F-2507
ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Τσιμέντο – Ιστοί φωτισμού από Χάλυβα / Αλουμίνιο) F-2106F-2104 F-2505
ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Κατασκευές έργων από Χάλυβα / Αλουμίνιο) F-2106F-2104 F-2512