Διαδικασίες Πιστοποίησης

Διαδικασία Πιστοποίησης και Όροι Πιστοποίησης (κοινά έντυπα για όλα τα πρότυπα) /Επιπρόσθετα: ANNEX A (ELOT 1435), ANNEX B (HOT WATER BOILERS),ANNEX D (ISO 14064)
 Audit Information & ExpectationsApplication Form
ISO 9001:2015F-2108F-2503
ISO/IEC 27001:2013F-2108F-2503Annex D
Regulation EU 910/2014 (eIDAS)F-2319F-2503Annex F
Regulation ISCCF-2129
ELOT 1435 (Greece only)F-2108F-2503, Annex A
ISO 14001:2015F-2108F-2503, Annex B
ISO 37001F-2108F-2503, Annex L
ISO 39001F-2108 F-2503, Annex K
ISO 50001F-2108F-2503, Annex C
ISO 14064-1, EU ETSF-2132F-2503, Annex H
CARBON TRUST
ISO 45001F-2108, Annex BF-2503, Annex E
AGRO 2.1-2.2 (Greece only)F-2107Η αίτηση γίνεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας i-AGRO
ORGANIC PRODUCTSApplication Procedure (only in Greek)Application Forms (only in Greek)
GLOBALGAP IFA/Add-ons (Nurture Module/GRASP/AH-DLL GROW/FSA/SPRING/BIODIVERSITY) F-2711F-2712.OP1, F-2713.OP2, Sublicense Agreement, Data Access Rules
GLOBALGAP IFA v5.4-1-GFS/Add-ons (Nurture Module/GRASP/AH-DLL GROW/FSA/SPRING/BIODIVERSITY)F-2717.OP1, F-2718.OP2, Sublicense Agreement, Data Access Rules
GLOBAL GAP CoCF-2131F-2514
GLOBAL GAP Crops for Processing (CfP)F-2714.OP1, F-2715.OP2
LEAFF-2134F-2716
QSF-3681F-2515
ISO 22000F-2108F-2503
HACCP 
FSSC 22000F-2105F-2503
BRCGS FOODQMSCERT F-2119QMSCERT BRCGS
BRCGS/PACKAGINGQMSCERT F-2119 QMSCERT BRCGS PACKAGING MATERIALS
BRCGS STORAGE & DISTRIBUTIONQMSCERT F-2119 QMSCERT BRCGS STORAGE & DISTRIBUTION
BRCGS AGENTS AND BROKERSQMSCERT F-2119 QMSCERT AGENTS AND BROKER
IFS FOODIFS (Food) v7 F-2123 , IFS-FRAMEWORK QMSCERT IFS
IFS LogisticsQMSCERT F-2123 , IFS-FRAMEWORK QMSCERT IFS Logistics
IFS BrokerQMSCERT F-2123 , IFS-FRAMEWORK QMSCERT IFS BROKER
CostCoCostCo
LIFT QUALITY ASSURANCEF-2106F-2503.11
LIFTSF-2106F-2503.1 
LIFT SAFETY COMPONENTSF-2106F-2503.4
LIFTING MACHINERYF-2106F-2503.5
PRESSURE VESSELSF-2106F-2503.7
ESCALATORS – CORRIDORSF-2106F-2503.9
MACHINERYF-2106F-2503.20
PHOTOVOLTAICF-2106F-2503.30
HOT WATER BOILERSF-2113F-2503.3
CONSTRUCTION PRODUCTS (Aggregates – Building lime – Bituminous mixtures)F-2106F-2104F-2507
CONSTRUCTION PRODUCTS (Cement – Steel / Aluminium lighting columns)F-2106F-2104F-2505
CONSTRUCTION PRODUCTS (Steel / Aluminium Structures)F-2106F-2104F-2512