Διαδικασίες Πιστοποίησης

Διαδικασία Πιστοποίησης και Όροι Πιστοποίησης (κοινά έντυπα για όλα τα πρότυπα)
 Audit Information & ExpectationsApplication Form
ISO 9001:2008F-2108F-2503
ISO 9001:2015F-2108F-2503
ISO/IEC 27001:2013F-2108F-2503Annex D
Regulation EU 910/2014 (eIDAS)F-2319F-2503Annex F
Regulation ISCCF-2129
ELOT 1435 (Greece only)F-2108F-2503, Annex A
ISO 14001:2015F-2108F-2503, Annex B
ISO 50001F-2108F-2503, Annex C
CARBON TRUST
OHSAS 18001 / ISO 45001F-2108, Annex BF-2503, Annex E, only for Italy: Annex E
AGRO 2.1-2.2 (Greece only)F-2107Η αίτηση γίνεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας i-AGRO
ORGANIC PRODUCTSApplication Procedure (only in Greek)Application Forms (only in Greek)
GLOBALGAP IFA/Add-ons (Nurture Module/GRASP/AH-DLL GROW/FSA/PLUS F-2711F-2712.OP1, F-2713.OP2, Sublicense Agreement, Data Access Rules, Privacy Notice
GLOBAL GAP CoCF-2131F-2514
GLOBAL GAP Crops for Processing (CfP)F-2714.OP1, F-2715.OP1
LEAFNSF LMS RF1
QSF-3681F-2515
ISO 22000F-2108F-2503
HACCP 
FSSC 22000F-2105F-2503
BRC FOODQMSCERT F-2119NSF BRC, QMSCERT BRC
BRC FOOD UnannouncedQMSCERT F-2119NSF BRC Unannounced, QMSCERT BRC Unannounced
BRC ASDA UnannouncedQMSCERT F-2119NSF BRC ASDA Unannounced, QMSCERT BRC ASDA Unannounced
BRC/PACKAGINGQMSCERT F-2119NSF BRC PACKAGING MATERIALS, QMSCERT BRC PACKAGING MATERIALS
BRC/PACKAGING UnannouncedQMSCERT F-2119NSF BRC PACKAGING MATERIALS Unannounced, QMSCERT BRC PACKAGING MATERIALS Unannounced
BRC STORAGE & DISTRIBUTIONQMSCERT F-2119NSF BRC STORAGE & DISTRIBUTION, QMSCERT BRC STORAGE & DISTRIBUTION
BRC AGENTS AND BROKERSQMSCERT F-2119NSF AGENTS AND BROKERS, QMSCERT AGENTS AND BROKER
BRC AGENTS AND BROKERS UnannouncedQMSCERT F-2119NSF AGENTS AND BROKERS Unannounced, QMSCERT AGENTS AND BROKER Unannounced
IFS FOODIFS (Food) v7 F-2123 , IFS-FRAMEWORK NSF IFS, QMSCERT IFS
IFS FOOD UnannouncedQMSCERT F-2123 , IFS-FRAMEWORK NSF IFS Unannounced, QMSCERT IFS Unannounced
IFS LogisticsQMSCERT F-2123 , IFS-FRAMEWORK NSF IFS Logistics, QMSCERT IFS Logistics
IFS BrokerQMSCERT F-2123 , IFS-FRAMEWORK NSF IFS Broker, QMSCERT IFS BROKER
IFS Broker UnannouncedQMSCERT F-2123 , IFS-FRAMEWORK QMSCERT IFS BROKER Unannounced
CostCoCostCo
LIFT QUALITY ASSURANCEF-2106F-2503.11
LIFTSF-2106F-2503.1 
LIFT SAFETY COMPONENTSF-2106F-2503.4
LIFTING MACHINERYF-2106F-2503.5
PRESSURE VESSELSF-2106F-2503.7
ESCALATORS – CORRIDORSF-2106F-2503.9
MACHINERYF-2106F-2503.20
PHOTOVOLTAICF-2106F-2503.30
HOT WATER BOILERSF-2113F-2503.3
CONSTRUCTION PRODUCTS (Aggregates – Building lime – Bituminous mixtures)F-2106F-2104F-2507
CONSTRUCTION PRODUCTS (Cement – Steel / Aluminium lighting columns)F-2106F-2104F-2505
CONSTRUCTION PRODUCTS (Steel / Aluminium Structures)F-2106F-2104F-2512