Νέα & Εκδηλώσεις

Global Standard For Food Safety (BRC) issue 7 to 8 CONVERSION FOR SITES

H QMSCERT, με αφορμή τη νέα έκδοση του προτύπου BRC (v8) το οποίο ξεκινά να επιθεωρείται από 01/02/2019, διοργανώνει σχετικά σεμινάρια στην Θεσσαλονίκη.

Το BRC issue 8 παρέχεται δωρεάν στο link:
https://www.brcglobalstandards.com/brc-global-standards/food-safety/food-safety-issue-8/

Tα σεμινάρια αφορούν επιχειρήσεις που ήδη εφαρμόζουν τις απαιτήσεις της τρέχουσας έκδοσης του προτύπου (v7), ή σε συμβούλους οι οποίοι παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες σε πελάτες τους και θα επιθυμούσαν να γνωρίζουν τις νέες απαιτήσεις που έχουν επέλθει με την νέα έκδοση.

Tα σεμινάρια είναι εγκεκριμένα από το BRC, πραγματοποιούνται με υλικό εκπαίδευσης που έχει εκδοθεί από το BRC και συνοδεύονται με πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται και αποστέλλεται στους συμμετέχοντες απ’ το BRC.