Νέα & Εκδηλώσεις

Global Standard For Food Safety issue 7 to 8 for Auditors

H QMSCERT, με αφορμή τη νέα έκδοση του προτύπου BRC (v8) το οποίο ξεκινά να επιθεωρείται από 01/02/2019, διοργανώνει σχετικά σεμινάρια στην Θεσσαλονίκη για επιθεωρητές.

Το BRC issue 8 παρέχεται δωρεάν στο link:
https://www.brcglobalstandards.com/brc-global-standards/food-safety/food-safety-issue-8/

Tο σεμινάριο αφορά εγκεκριμένους επιθεωρητές BRC οι οποίοι επιθεωρούν το πρότυπο στην παρούσα έκδοσή τους και η επιτυχής παρακολούθησή του είναι υποχρεωτική προκειμένου να εξασφαλίσουν την ιδιότητα του επιθεωρητή BRC και στην επόμενη έκδοση του προτύπου.

Tο σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από το BRC και πραγματοποιείται με το υλικό εκπαίδευσης που έχει εκδοθεί από το BRC.

Tην ολοκλήρωση του προγράμματος ακολουθούν γραπτές εξετάσεις οι οποίες αποτελούνται από 50 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών; pass mark: 75%. Πιστοποιητικό αποστέλλεται στους συμμετέχοντες απ’ ευθείας από το BRC μέσω του λογαριασμού τους στο BRC Educate.