Νέα & Εκδηλώσεις

Εκπαίδευση PCQI / FSMA (νέο πρόγραμμα: Ιούνιος 2017)

Η νέα νομοθεσία των ΗΠΑ σχετικά με τα τρόφιμα (FSMA: Food Safety Modernization Act), επηρεάζει όλες τις επιχειρήσεις που εξάγουν τρόφιμα  στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όλες οι εξαγωγικές προς τις ΗΠΑ επιχειρήσεις τροφίμων, όμοια με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται παραγωγικά στις ΗΠΑ, πρέπει να έχουν τουλάχιστο ένα εγκεκριμένο PCQI (Preventive Control Qualified Individual), βασική ευθύνη του οποίου θα είναι να αναπτύξει – διαμορφώσει – αναβαθμίσει το σχέδιο ασφάλειας των τροφίμων της επιχείρησης (Food Safety Plan) και θα έχει την επίβλεψη της εφαρμογής του σχεδίου.

Ο προσδιορισμένος τρόπος με τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγκριθούν ως PCQI είναι να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στο εγκεκριμένο υλικό από τον FDA, το οποίο θα διενεργηθεί από εγκεκριμένο επικεφαλής εκπαιδευτή (Lead Instructor).

Η QMSCERT / NSF έχει με επιτυχία ολοκληρώσει δύο εκπαιδευτικά προγράμματα με 50 συμμετοχές από στελέχη βιομηχανιών και συμβούλους τροφίμων.

Προκειμένου να καλύψει την απαίτηση της βιομηχανίας, η QMSCERT / NSF διοργανώνει τρίτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2.5 ημερών στη Θεσσαλονίκη, το τριήμερο 16-17-18 Ιουνίου (μισή μέρα η 16η Ιουνίου). Οι συμμετέχοντες θα εξασφαλίσουν το πιστοποιητικό PCQI το οποίο εκδίδεται από τις αρμόδιες Αμερικανικές αρχές (FSPCA).

Το κόστος ανέρχεται στα 450 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ.

Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε, συμπληρώστε αυτή τη φόρμα συμμετοχής και αποστείλετε την με e-mail στο sales@qmscert.com.

Ο τόπος διεξαγωγής θα κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους μόλις οριστεί.