Νέα & Εκδηλώσεις

PCQI / FSMA training

Σας ενημερώνουμε ότι εφόσον κάνετε ή πρόκειται να κάνετε εξαγωγές τροφίμων στις ΗΠΑ, τότε όπως προβλέπεται από την πρόσφατη νομοθεσία η οποία σταδιακά μπαίνει σε εφαρμογή, είναι πιθανόν να είναι απαραίτητη η εκπαίδευση ενός μέλους στην επιχείρηση σας ή του συμβούλου σας, ως “Preventive Controls Qualified Individual” (PCQI).

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς εκπαίδευση, για την ανάπτυξη και εφαρμογή προληπτικών μέτρων βασισμένων σε προληπτικούς ελέγχους.

Για τον λόγο αυτό η QMSCERT / NSF οργανώνει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2,5 ημερών από τις 20 έως 22 Απριλίου (μισή ημέρα η 22α Απριλίου) εγκεκριμένο από τον FDA στην Θεσσαλονίκη, το οποίο θα συνοδεύεται για όλους τους συμμετέχοντες από αντίστοιχο πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από τις Αμερικανικές αρχές (FSPCA).

Το κόστος ανέρχεται στα 450 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ.

Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε, αποστείλατε e-mail στο sales@qmscert.com. Ο τόπος διεξαγωγής θα σας κοινοποιηθεί.

Food Safety Modernization Act (FSMA) – Preventive Controls Qualified Individual (PCQI)

The Food Safety Modernization Act (FSMA) was signed into law in 2011. The goal is to make the food supply in the USA is safe by shifting the focus of federal regulators from responding to contamination to prevention.

The majority of food processors need to have a Food Safety Plan that has been prepared by a “Preventive Controls Qualified Individual (PCQI)”. This means that companies need to have a PCQI in place quickly so they can prepare and implement the Food Safety Plan before the compliance date, which is at the moment set for the beginning of 2018.

Key change that applies to nearly all food companies is the introduction of a preventive controls qualified individual (PCQI). Not only does FSMA require facilities to have a food safety plan implemented by the deadline date, but the plan must be prepared and applied by a properly trained PCQI.

The general route to becoming qualified as a PCQI is to take the standardized training course taught by a “Preventive Controls Lead Instructor”. This is an instructor that has applied to FSPCA, been accepted and completed the Lead Instructor training course.

PC.5 What is a preventive controls qualified individual?

This is a new term in the final rule. A preventive controls qualified individual is someone who has successfully completed certain training in the development and application of risk-based preventive controls or is otherwise qualified through job experience to develop and apply a food safety system. The written food safety plan required of food facilities must be prepared, or its preparation overseen, by one or more preventive controls qualified individuals. And the preventive controls qualified individual is charged with overseeing the validation that preventive controls are capable of controlling identified hazards and the records review.

Πηγή: https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/