Συχνές Ερωτήσεις

Πως μπορώ να αναγνωρίσω ένα βιολογικό προϊόν;

Τα βιολογικά προϊόντα συνοδεύονται από πιστοποιητικό του Οργανισμού Πιστοποίησης που τα πιστοποιεί. Σε περίπτωση όπου είναι συσκευασμένα, υποχρεωτικά αναφέρεται επί της συσκευασίας ο Οργανισμός Πιστοποίησης που έχει πιστοποιήσει το προϊόν με την αναγραφή ενός μοναδικού κωδικού που αποδίδεται στον Οργανισμό Πιστοποίησης (GR-BIO-12 ο κωδικός της Q-CERT ΕΠΕ). Επιπλέον μπορεί να αναφέρεται και η επωνυμία του Οργανισμού.

Μπορούν τα βιολογικά προϊόντα να πωλούνται σε ανοιχτές συσκευασίες;

Ναι. Βάσει της νομοθεσίας η τελική διάθεση στον καταναλωτή μπορεί να γίνει σε μη κλειστές συσκευασίες, αρκεί να συνοδεύονται από το πιστοποιητικό προϊόντος το οποίο αναφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες του προϊόντος που πιστοποιείται.

Τι μπορεί να πιστοποιηθεί ως βιολογικό?

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 834/2007  της Ε.Ε. ως βιολογικό μπορεί να πιστοποιηθεί οτιδήποτε ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Φυτά και μη μεταποιημένα προϊόντα αυτών (φρούτα, λαχανικά, αρωματικά και ενεργειακές καλλιέργειες, κλπ), συμπεριλαμβανομένου του πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόροι, μοσχεύματα κλπ)
  • Μανιτάρια και προϊόντα αυτών
  • Αυτοφυή φυτά και προϊόντα αυτών που συλλέγονται από γεωργικές εκτάσεις και δάση
  • Ζώα και  μη μεταποιημένα προϊόντα αυτών (ζώντα ζώα όπως αιγοπρόβατα, γάλα, αυγά, μέλι κλπ)
  • Μεταποιημένα προϊόντα φυτικής προέλευσης ή/και ζωικής προέλευσης (μαρμελάδα, αφεψήματα, τυρί, λουκάνικα, κρασί κλπ)
  • Ζωοτροφές
  • Προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας
  • Φύκια
Τα καλλυντικά μπορούν να πιστοποιηθούν ως βιολογικά;

Όχι. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 834/2007, μόνο μεταποιημένα προϊόντα ως τρόφιμα και ζωοτροφές μπορούν να πιστοποιηθούν ως βιολογικά. Υπάρχουν ωστόσο, ιδιωτικά πρότυπα τα οποία περιγράφουν τις απαιτήσεις για την πιστοποίηση τέτοιων προϊόντων.

Υπάρχουν κατηγορίες βιολογικών προϊόντων;

Ναι. Στην παραγωγή προϊόντων φυτικής προέλευσης υπάρχουν οι ακόλουθες κατηγορίες:

  • Προϊόντα υπό μετατροπή στη βιολογική γεωργία, είναι όσα έχουν παραχθεί από την καλλιέργεια της γης με την τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας για τουλάχιστον 12 μήνες πριν τη συγκομιδή τους.
  • Προϊόντα βιολογικής γεωργίας, είναι αυτά τα οποία προέρχονται από την καλλιέργεια της γης στην οποία έχουν εφαρμοσθεί οι απαιτήσεις της νομοθεσίας για τουλάχιστον 24 μήνες πριν τη σπορά τους (όταν πρόκειται για ετήσιες καλλιέργειες) ή για τουλάχιστον 36 μήνες πριν τη συγκομιδή τους (όταν πρόκειται για πολυετείς καλλιέργειες, πλην των κτηνοτροφικών φυτών). Για τα ζωικά προϊόντα ο χρόνος που πρέπει να εφαρμοσθεί η νομοθεσία για την εκτροφή των ζώων, είναι 12 μήνες για την παραγωγή κρέατος από βοοειδή, 6 μήνες για γάλα και κρέας από αιγοπρόβατα, 10 εβδομάδες για κρέας πουλερικών και 6 εβδομάδες για αυγά. Τέλος τα μελισσοκομικά προϊόντα πιστοποιούνται μετά τη εφαρμογή των κανόνων της νομοθεσίας για 12 μήνες.
Η επιχείρηση μου διαθέτει αποθήκη και έχει ως δραστηριότητα την εμπορία προϊόντων σε άλλες επιχειρήσεις (χονδρεμπόριο). Δεν πρόκειται να πραγματοποιεί συσκευασία ούτε κάποιου άλλου είδους μεταποίηση. Πρέπει να πιστοποιηθώ;

Ναι. Σύμφωνα με τον Κανονισμό, όλες οι δραστηριότητες από την παραγωγή μέχρι και την διάθεση στον τελικό καταναλωτή πρέπει να είναι υπό τον έλεγχο ενός εγκεκριμένου Οργανισμού Πιστοποίησης.

Πρόκειται να συσκευάσω προϊόντα για λογαριασμό ενός πελάτη μου ο οποίος παράγει βιολογικά προϊόντα. Πρέπει να ελέγχομαι για τη δραστηριότητα αυτή;

Ναι. Βάσει του νομοθεσίας, όταν μια επιχείρηση/εκμετάλλευση αναθέτει σε τρίτον, μέρος ή ολόκληρη τη δραστηριότητα (παραγωγής, παρασκευής ή εισαγωγής)  που ασκεί, τότε η επιχείρηση που αναλαμβάνει την δραστηριότητα αυτή οφείλει να ενταχθεί στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης, ενός Οργανισμού Πιστοποίησης.

Αν οι αναλύσεις για ανίχνευση υπολειμμάτων σε ένα προϊόν (π.χ. τομάτα ή μήλο), δεν εντοπίσουν καμία δραστική ουσία (φυτοφάρμακο), αυτό σημαίνει πως αυτό είναι βιολογικό;

Όχι. Η βιολογική γεωργία είναι μια μέθοδος καλλιέργειας φιλική προς το περιβάλλον. Ορίζει συγκεκριμένους κανόνες για το πότε ένα προϊόν που παράγεται από την καλλιέργεια της γης μπορεί να πιστοποιηθεί ως βιολογικό. Ως αποτέλεσμα αυτής της μεθόδου, το προϊόν όμως που παράγεται πρέπει να μην έχει μολυνθεί από μη επιτρεπόμενες ουσίες όπως είναι τα περισσότερα φυτοφάρμακα. Το αποτέλεσμα της βιολογικής γεωργίας πρέπει να είναι ένα προϊόν χωρίς φυτοφάρμακα. Ως δεδομένο λοιπόν, η απουσία φυτοφαρμάκων σε ένα προϊόν, χωρίς να έχει ελεγχθεί πως η διαδικασία παραγωγής του, ακολουθεί τους κανόνες βιολογικής γεωργίας, δεν αποτελεί ένδειξη πως το προϊόν αυτό είναι βιολογικό.

Το βιολογικό είναι το ίδιο με το οργανικό προϊόν;

Ναι. Ο όρος οργανικό χρησιμοποιείται συχνά για να προσδιορίσει το βιολογικό προϊόν. Ωστόσο, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο όρος που πρέπει να χρησιμοποιεί κάθε χώρα για τα προϊόντα που παράγονται/παρασκευάζονται/εισάγονται ορίζονται σαφώς. Στην Ελλάδα μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο ο όρος Βιολογικό ή/και τα παράγωγά του. Αντιθέτως στη Αγγλία για παράδειγμα πρέπει να χρησιμοποιείται ο όρος Organic και όχι Biological.

Ποιος μπορεί να εξασφαλίσει πως ένα προϊόν είναι βιολογικό;

Οι Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης οι οποίοι λειτουργούν κατόπιν χορήγησης άδειας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο και την πιστοποίηση όλων των προϊόντων που εμπίπτουν στις κατηγορίες που ορίζει ο Κανονισμός 834/2007. Για να ελεγχθεί και να πιστοποιηθεί ένα προϊόν ως βιολογικό, ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης θα διεξάγει επιτόπιες επιθεωρήσεις, ελέγχοντας τον τρόπο παραγωγής, τα απαιτούμενα έγγραφα, τους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης και ότι άλλο χρησιμοποιείται από την επιχείρηση για την παραγωγή/παρασκευή του προϊόντος. Επιπλέον, πραγματοποιεί δειγματοληψίες στα προϊόντα αυτά, στις πρώτες του ύλες κ.α. βάσει ενός συστήματος κριτηρίων με τα οποία επιλέγει πότε και που θα κάνει τις δειγματοληψίες.