Ολοκληρωμένη Διαχείριση στον Αγροδιατροφικό Τομέα

Πιστοποίηση Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή και στην Παραγωγή Τροφίμων

Το Μεσογειακό τρόφιμο για πολλά χρόνια κατέχει υψηλή θέση στον Ελληνικό αλλά και στο διεθνή χώρο. Η μεσογειακή προέλευση, η καθαρότητα των εδαφών, οι κλιματολογικές συνθήκες κ.α. συντελούν σε μία «εύκολη» αποδοχή του Μεσογειακού τροφίμου από όλους τους καταναλωτές. Δυστυχώς όμως ο έλεγχος της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων δεν εξαρτάται πάντα από τον παραγωγό και τον μεταποιητή. Στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι πολλά τρόφιμα δεσμεύονται είτε για μη συμμορφώσεις στο στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής (υψηλό ποσοστό περιεκτικότητας φυτοφαρμάκων), είτε στο στάδιο της επεξεργασίας και διάθεσης (π.χ. σαλμονέλα). Μάλιστα στο διαδίκτυο και με την φροντίδα της ΕΕ υπάρχουν διάφορα συστήματα πληροφόρησης για την ανακοίνωση και προειδοποίηση των φορέων και καταναλωτών για θέματα διάθεσης μη ασφαλούς τροφίμου. Ένα από αυτά είναι και το «Rapid Alert System» στο οποίο μπορεί να είναι συνδρομητές όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Για τον περιορισμό και την εξάλειψη της διάθεσης μη ασφαλούς τροφίμου στον καταναλωτή υιοθετήθηκε η ιδέα ανάπτυξης νέων προτύπων Πιστοποίησης Προϊόντος κοινά αποδεκτών από όλους τους ενδιαφερομένους τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συμμετοχή ήταν θεαματική και πρότυπα όπως τα αυτά της σειράς AGRO (Ελλάδα), το GLOBALG.A.P., το LEAF Marque κ.α. αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις στη δημιουργία των προτύπων συνέβαλαν έμπειρες Τεχνικές Ομάδες από όλο τον κόσμο.

Τα πρότυπα της σειράς AGRO δημιουργήθηκαν και εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο, ενώ πρότυπα όπως τα GLOBALG.A.P., LEAF Marque, TESCO NURTURE κ.α. θα μπορούσε εύκολα να τα χαρακτηρίσει κανείς ως τα κατ’ εξοχήν διεθνώς αποδεκτά πρότυπα. Είναι σαφή, ξεκάθαρα σε απαιτήσεις και προσανατολισμένα στον καταναλωτή. Αποκορύφωμα όλων των προσπαθειών ήταν η κοινή θέση επιστημόνων, καταναλωτών, χονδρεμπόρων, φορέων πιστοποίησης και άλλων ενδιαφερομένων μερών στην ανάγκη Διαπίστευσης για τα περισσότερα από αυτά τα πρότυπα.

Η ανταπόκριση από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι αξιοθαύμαστη και έχει ένα κοινό σκοπό: Ασφαλές τρόφιμο στο τραπέζι του καταναλωτή.

Το πρότυπο AGRO 2.1-2.2 (Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή) είναι εφαρμόσιμο σε όλες τις καλλιέργειες και έχει ισχυρή υποστήριξη από συνεταιρισμούς με ιστορία και από την Υπηρεσία Γεωργίας του Υπουργείου.

Η πιστοποίηση ως προς τα πρότυπα GLOBALG.A.P., LEAF Marque, TESCO NURTURE, QS έχει δηλωθεί ως προαπαιτούμενο για την αγορά και διάθεση αγροτικών προϊόντων. Η απαίτηση έχει δηλωθεί από πολλές Ομάδες Καταναλωτών και Σούπερ Μάρκετ στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Η ανταπόκριση είναι μεγάλη αφού Ομάδες Παραγωγών από Χιλή, Ν. Αφρική, Φλόριντα-ΗΠΑ, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία, Αίγυπτο και άλλες χώρες πιστοποιούν τα προϊόντα τους και τα διαθέτουν σε καλές τιμές σε «δύσκολες αγορές». Το κόστος πιστοποίησης κατά κανόνα απορροφάται από την τιμή αγοράς του αγροτικού προϊόντος και κατ’ επέκταση από τον καταναλωτή ο οποίος είναι πρόθυμος να καλύψει την διαφορά, αρκεί το προϊόν να είναι ασφαλές για κατανάλωση.

Η Q-CERT δραστηριοποιείται σε χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής μέσω ενός δικτύου συνεργατών και συνεργαζόμενων φορέων και παρέχει διαπιστευμένες υπηρεσίες πιστοποίησης μέσω της διαπίστευσής της από το Ε.ΣΥ.Δ. για το πρότυπο AGRO 2.1-2.2 και σε αποκλειστική συνεργασία με την NSF Certification για τα πρότυπα GLOBALG.A.P., TESCO NURTURE, LEAF Marque, QS.