Διαδικασίες Πιστοποίησης

Διαδικασία Πιστοποίησης και Όροι Πιστοποίησης (κοινά έντυπα για όλα τα πρότυπα)
 Κανονισμός ΕπιθεώρησηςΑίτηση
ISO 9001:2015F-2108Παράρτημα ΑF-2503
ISO/IEC 27001:2013F-2108F-2503Παράρτημα Δ
Κανονισμός ΕΕ 910/2014 (eIDAS)F-2319F-2503Παράρτημα F,
Παράρτημα G (για παρόχους υπηρεσιών ταυτοποίησης)
Κανονισμός ISCCF-2129
ELOT 1435F-2108F-2503, Παράρτημα Α
ISO 14001:2015F-2108, Παράρτημα ΑF-2503, Παράρτημα Β
ISO 50001F-2108F-2503, Παράρτημα Γ
CARBON TRUST
OHSAS 18001 / ISO 45001F-2108, Παράρτημα ΒF-2503, Παράρτημα Ε
AGRO 2.1-2.2F-2107F-2501, *Για το AGRO 2/3η έκδοση θα πρέπει να γίνει αίτηση μέσω της πλατφόρμας i-AGRO
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑΒλ. Διαδικασία ΈνταξηςΒλ. Έντυπα Αίτησης
GLOBALGAP IFA/Add-ons (Nurture Module/GRASP/AH-DLL GROW/FSA/PLUSF-2711F-2712.OP1, F-2713.OP2, Sublicense Agreement, Data Access Rules, Privacy Notice
GLOBAL GAP CoCF-2131F-2514
GLOBAL GAP Crops for Processing (CfP)F-2714.OP1, F-2715.OP2
LEAFNSF LMS RF1
QSF-3681F-2515
ISO 22000F-2108F-2503
HACCP 
FSSC 22000F-2105F-2503
BRC FOODQMSCERT F-2119NSF BRC, QMSCERT BRC
BRC FOOD ΑπροειδοποίητηQMSCERT F-2119NSF BRC Unannounced, QMSCERT BRC Unannounced
BRC ASDA ΑπροειδοποίητηQMSCERT F-2119NSF BRC ASDA Unannounced,QMSCERT BRC ASDA Unannounced
BRC/PACKAGINGQMSCERT F-2119NSF BRC PACKAGING MATERIALS, QMSCERT BRC PACKAGING MATERIALS
BRC/PACKAGING ΑπροειδοποίητηQMSCERT F-2119NSF BRC PACKAGING MATERIALS Unannounced, QMSCERT BRC PACKAGING MATERIALS Unannounced
BRC STORAGE & DISTRIBUTIONQMSCERT F-2119NSF BRC STORAGE & DISTRIBUTION, QMSCERT BRC STORAGE & DISTRIBUTION
BRC AGENTS AND BROKERSQMSCERT F-2119NSF AGENTS AND BROKERS, QMSCERT AGENTS AND BROKER
BRC AGENTS AND BROKERS ΑπροειδοποίητηQMSCERT F-2119NSF AGENTS AND BROKERS Απροειδοποίητη, QMSCERT AGENTS AND BROKER Απροειδοποίητη
IFS FOODIFS (Food) v7 F-2123 , IFS-FRAMEWORK NSF IFS, QMSCERT IFS
IFS FOOD ΑπροειδοποίητηQMSCERT F-2123 , IFS-FRAMEWORK NSF IFS Unannounced, QMSCERT IFS Unannounced
IFS Logistics QMSCERT F-2123 , IFS-FRAMEWORK NSF IFS Logistics, QMSCERT IFS Logistics
IFS Broker QMSCERT F-2123 , IFS-FRAMEWORK NSF IFS Broker, QMSCERT IFS BROKER
IFS Broker Απροειδοποίητη QMSCERT F-2123 , IFS-FRAMEWORK QMSCERT IFS BROKER Απροειδοποίητη
CostCoCostCo
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣF-2106F-2503.11
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣF-2106F-2503.1
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝF-2106F-2503.4
ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑF-2106, Διαδικασία ελέγχου (μη ελεγχόμενο έγγραφο)F-2503.5
ΔΟΧΕΙΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗF-2106F-2503.7
ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ – ΔΙΑΔΡΟΜΟΙF-2106F-2503.9
ΜΗΧΑΝΕΣF-2106F-2503.20
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑF-2106F-2503.30
ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥF-2113F-2503.3
ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Αδρανή υλικά – δομική άσβεστος – ασφαλτικά μίγματα)F-2106F-2104F-2507
ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Τσιμέντο – Ιστοί φωτισμού από Χάλυβα / Αλουμίνιο)F-2106F-2104F-2505
ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Κατασκευές έργων από Χάλυβα / Αλουμίνιο)F-2106F-2104F-2512
ΕΛΕΓΧΟς ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝF-2120F-2121