Διαδικασίες Πιστοποίησης

Διαδικασία Πιστοποίησης και Όροι Πιστοποίησης (κοινά έντυπα για όλα τα πρότυπα)
  Κανονισμός Επιθεώρησης Αίτηση
ISO 9001:2015 F-2108Παράρτημα Α F-2503
ISO/IEC 27001:2013 F-2108 F-2503Παράρτημα Δ
Κανονισμός ΕΕ 910/2014 (eIDAS) F-2319 F-2503Παράρτημα Φ
ELOT 1435 F-2108 F-2503, Παράρτημα Α
ISO 14001:2015 F-2108, Παράρτημα Α F-2503, Παράρτημα Β
ISO 50001 F-2108 F-2503, Παράρτημα Γ
CARBON TRUST
OHSAS 18001 / ISO 45001 F-2108, Παράρτημα Β F-2503, Παράρτημα Ε
AGRO 2.1-2.2 F-2107 F-2501
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Βλ. Διαδικασία Ένταξης Βλ. Έντυπα Αίτησης
GLOBALG.A.P. IFA F-2711 F-2712.OP1, F-2713.OP2, Sublicense Agreement, Data Access Rules, Privacy Notice
GLOBAL GAP / TESCO NURTURE GG-OP2, GG-OP1
GLOBAL GAP P.P.M. NSF GG PPM
GLOBAL GAP GRASP NSF GG GRASP
GLOBAL GAP CoC F-2131 F-2514
GLOBAL GAP Aquaculture F-2131 F-2513
VLOG F-2440 F-2503
LEAF NSF LMS RF1
QS F-3681 F-2515
ISO 22000 F-2108 F-2503
HACCP  
FSSC 22000 F-2105 F-2503
BRC QMSCERT F-2119 NSF BRC, QMSCERT BRC
BRC Απροειδοποίητη NSF BRC Unannounced
BRC ASDA Απροειδοποίητη NSF BRC ASDA Unannounced
BRC/Packaging NSF BRC Packaging, QMSCERT BRC Packaging
BRC/Packaging Απροειδοποίητη NSF BRC Packaging Unannounced
BRC/SND NSF BRC SND, QMSCERT BRC SND
BRC AGENTS AND BROKERS AGENTS AND BROKERS, QMSCERT AGENTS AND BROKER
BRC AGENTS AND BROKERS Απροειδοποίητη AGENTS AND BROKERS Unannounced
IFS QMSCERT F-2123 NSF IFS, QMSCERT IFS
IFS Unannounced IFS Unannounced
IFS Logistics NSF IFS Logistics, QMSCERT IFS Logistics
IFS Broker NSF IFS Broker, QMSCERT IFS BROKER
CostCo CostCo
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ F-2106 F-2503.11
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ F-2106 F-2503.1
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ F-2106 F-2503.4
ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ F-2106, Διαδικασία ελέγχου (μη ελεγχόμενο έγγραφο) F-2503.5
ΔΟΧΕΙΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ F-2106 F-2503.7
ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ – ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ F-2106 F-2503.9
ΜΗΧΑΝΕΣ F-2106 F-2503.20
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ F-2106 F-2503.30
ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ F-2113 F-2503.3
ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Αδρανή υλικά – δομική άσβεστος – ασφαλτικά μίγματα) F-2106F-2104 F-2507
ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Τσιμέντο – Ιστοί φωτισμού από Χάλυβα / Αλουμίνιο) F-2106F-2104 F-2505
ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Κατασκευές έργων από Χάλυβα / Αλουμίνιο) F-2106F-2104 F-2512
ΕΛΕΓΧΟς ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ F-2120 F-2121