Νέα & Εκδηλώσεις

Διαδικτυακό σεμινάριο 11/11/2021

Αγαπητοί συνεργάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο φορέας πιστοποίησης QMSCERT στις 11/11/2021 σκοπεύει να πραγματοποιήσει διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο:
IFSv7 new scoring system (Deviations – NCs)
– BRCGSv8 food evaluation (Minor- Major- Critical NCs)
– Root cause analysis
– Corrections – Corrective Actions for IFSv7, BRCGS food
– Unannounced audits
Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια 8 ώρες (8.30 πμ έως 17.00 μμ) και θα αφορά την απαίτηση των προτύπων για μη προειδοποιημένες επιθεωρήσεις, τον νέο τρόπο αξιολόγησης απαιτήσεων σύμφωνα με το πρότυπο IFS Food v7, τον τρόπο αξιολόγησης απαιτήσεων σύμφωνα με το πρότυπο BRCGS Food v8 και τις απαιτήσεις του κάθε προτύπου σε ότι αφορά την τεκμηρίωση ενεργειών και την αποστολή αποδεικτικών για το κλείσιμο των αποκλίσεων / μη συμμορφώσεων.
– Εισηγητής: Δερμεντζίδης Πέτρος, Εγκεκριμένος επιθεωρητής – εκπαιδευτής IFS TTT (Train the trainer & IFS approved training partner), Εγκεκριμένος επιθεωρητής – εκπαιδευτής BRCGS ATP (Approved Training Provider)
– Το σεμινάριο συνοδεύεται από υλικό εκπαίδευσης και αντίστοιχο πιστοποιητικό που θα εκδοθεί από τον φορέα. – Κόστος προγράμματος: 120€ + ΦΠΑ
Σημείωση: για εταιρίες που επιθυμούν να συμμετάσχουν με πλέον του ενός εκπαιδευόμενου, παρέχεται έκπτωση 25% για κάθε έξτρα συμμετοχή.

Για να δηλώσετε συμμετοχή παρακαλούμε στείλτε την παρακάτω αίτηση συμμετοχής με fax στο (+30)2310535008, ή με email στην διεύθυνση: sales@qmscert.com

APPLICATION

Ό σχολιασμός έχει κλείσει.