Ο φορέας πιστοποίησης Q-CERT αναζητά έναν/μια έμπειρο/η Επιθεωρητή σχημάτων GFSI για την ενίσχυση της ομάδας επιθεωρητών στην Νότια Ελλάδα.
Έδρα υποψηφίου επιθεωρητή: Αττική ή Νότια Ελλάδα ή Κρήτη  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Προϋπηρεσία 2 ετών στον κλάδο των τροφίμων με εμπειρία στην εφαρμογή ή/και επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με τα πρότυπα GFSI (BRCGS, FSSC 22000, IFS).
  • Εμπειρία στην επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με τα πρότυπα GFSI (BRCGS, FSSC 22000, IFS) – όχι απαραίτητα εγκεκριμένος επιθεωρητής BRCGS, IFS, FSSC 22000.
  • Γνώση νομοθετικών απαιτήσεων.
  • Ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων.
  • Ομαδικό πνεύμα και δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας.
  • Δίπλωμα οδήγησης.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

  • Πραγματοποίηση επιθεωρήσεων σε όλα τα επίπεδα της μεταποιητικής διαδικασίας παραγωγής τροφίμων σε Ελλάδα και εξωτερικό και σύνταξη εκθέσεων επιθεώρησης.
  • Συνεργασία με τους συναδέλφους και συμβολή στην συνεχή βελτίωση των διαδικασιών.

Εάν πιστεύετε ότι πληροίτε τις προαναφερόμενες απαιτήσεις και επιθυμείτε να ενταχθείτε σε μια δυναμική ομάδα, στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο jobs@qmscert.com.

Θα τηρηθεί αυστηρή εμπιστευτικότητα.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ GFSI