Επιθεωρήσεις 2ου Μέρους

Με βάση την εμπειρία των επιθεωρητών της και την αντικειμενικότητα που διέπει τις λειτουργίες, η Q-CERT διεξάγει επιθεωρήσεις κατά παραγγελία για την πιστοποίηση των προδιαγραφών προϊόντων ή και διαδικασιών υλοποίησης προϊόντος, ελέγχου εισερχομένων κ.α. για λογαριασμό τρίτων.