Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων

Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης στη Τροφική Αλυσίδα και των υποστηρικτικών προς αυτήν Βιομηχανιών

Η επεξεργασία τροφίμων σήμερα έχει απόλυτη ανάγκη από φροντίδα υψηλής ποιότητας και ασφάλειας από όλους τους εμπλεκόμενους στην τροφική αλυσίδα. Δυστυχώς όμως ο έλεγχος της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων δεν εξαρτάται πάντα από τον μεταποιητή τροφίμου. Στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι πολλά τρόφιμα δεσμεύονται είτε για μη συμμορφώσεις στο στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής (υψηλό ποσοστό περιεκτικότητας φυτοφαρμάκων), είτε στο στάδιο της επεξεργασίας και διάθεσης (π.χ. σαλμονέλα). Μάλιστα στο διαδίκτυο και με την φροντίδα της ΕΕ υπάρχουν διάφορα συστήματα πληροφόρησης για την ανακοίνωση και προειδοποίηση των φορέων και καταναλωτών για θέματα διάθεσης μη ασφαλούς τροφίμου. Ένα από αυτά είναι και το «Rapid Alert System» στο οποίο μπορεί να είναι συνδρομητές όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Για τον περιορισμό και την εξάλειψη της διάθεσης μη ασφαλούς τροφίμου στον καταναλωτή προσπάθειες ξεκίνησαν πριν αρκετά χρόνια από ομάδες καταναλωτών, χονδρεμπόρους, μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, φορείς ελέγχου και πιστοποίησης. Έγιναν προσπάθειες κατ’ αρχήν στην Ευρώπη να ενταχθούν τα τρόφιμα και όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας σε ένα κύκλο συνεχούς βελτίωσης ώστε να παραμένουν και να διατίθενται στον χρήστη ασφαλή προς κατανάλωση. Δημιουργήθηκε μία συνείδηση σε κοινωνίες της Ευρώπης να εξασφαλίσουν την ποιότητα του τελικού προϊόντος στο τραπέζι του καταναλωτή μέσω του ελέγχου και πιστοποίησης του τροφίμου. Υιοθετήθηκε η ιδέα ανάπτυξης νέων προτύπων Πιστοποίησης Προϊόντος κοινά αποδεκτών από όλους τους ενδιαφερομένους και σε όλο τον κόσμο. Η συμμετοχή ήταν θεαματική και πρότυπα όπως το ISO 22000, το BRC, το IFS, το FSSC 22000, κ.α. αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν, ενώ στη δημιουργία των προτύπων συνέβαλαν έμπειρες Τεχνικές Ομάδες από όλο τον κόσμο.

Τα πρότυπα ISO 22000, BRC, IFS, το FSSC 22000 θα μπορούσε εύκολα κανείς να τα χαρακτηρίσει ως τα κατ’ εξοχήν διεθνώς αποδεκτά πρότυπα με αμοιβαία αναγνώριση προς άλλα πρότυπα. Είναι σαφή, ξεκάθαρα σε απαιτήσεις και προσανατολισμένα στον καταναλωτή. Αποκορύφωμα όλων των προσπαθειών ήταν η κοινή θέση επιστημόνων, καταναλωτών, χονδρεμπόρων, φορέων πιστοποίησης και άλλων ενδιαφερομένων μερών στην ανάγκη Διαπίστευσης αυτών των προτύπων. Φορείς από όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα πήραν το δικαίωμα ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντος σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS. Το Ε.ΣΥ.Δ (Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης), ως Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης του Ελληνικού Υπουργείου Ανάπτυξης, διαπιστεύει τις φορείς πιστοποίησης. Ομοίως, φορείς διαπίστευσης σε ολόκληρο τον κόσμο διαπιστεύουν φορείς πιστοποίησης.

Η ανταπόκριση από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι αξιοθαύμαστη και έχει ένα κοινό σκοπό: Ασφαλές τρόφιμο στο τραπέζι του καταναλωτή.

Τα BRC, IFS, ISO 22000 και FSSC 22000 είναι πρότυπα Διαχείρισης Συστημάτων της Υγιεινής και της Ασφάλειας των Τροφίμων. Εφαρμόζονται στην Τυποποίηση, Μεταποίηση, Αποθήκευση και Διάθεση προϊόντων και εξασφαλίζουν την περαιτέρω προώθηση ενός γεωργικού ή κτηνοτροφικού ή μεταποιημένου προϊόντος στον καταναλωτή.

Οι πιστοποίησεις BRC, IFS, ISO 22000, FSSC 22000, κ.α. έχουν δηλωθεί ως προαπαιτούμενο για την αγορά και διάθεση τροφίμων και μεταποιημένων τροφίμων. Η απαίτηση έχει δηλωθεί από πολλές Ομάδες Καταναλωτών και Σούπερ Μάρκετ στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Η πιστοποίηση γίνεται όλο και πιο χρήσιμη στον καταναλωτή και η προστιθέμενη αξία της συμβάλλει στο «κύκλο ποιότητας για πιο ασφαλές τρόφιμο για τον καταναλωτή».

Η Q-CERT δραστηριοποιείται σε χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής μέσω ενός δικτύου συνεργατών και συνεργαζόμενων φορέων και παρέχει διαπιστευμένες υπηρεσίες πιστοποίησης μέσω της διαπίστευσής της από το Ε.ΣΥ.Δ. για τα πρότυπα ISO 22000 & FSSC 22000 και σε αποκλειστική συνεργασία με την NSF Certification για τα πρότυπα BRC, BRC/IOP & IFS.