Συνεργάτες και Εκπρόσωποι

Μέσω του αναπτυσσόμενου δικτύου Συνεργατών και Εκπροσώπων της, η Q-CERT παρέχει τις υπηρεσίες της διεθνώς.

Η Q-CERT εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:

Για οποιαδήποτε άλλη περιοχή, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Q-CERT μέσω email στο sales@qmscert.com ή στο v.nasiopoulos@qmscert.com ώστε να σας καθοδηγήσουμε στους συνεργάτες που βρίσκονται πλησιέστερα.