Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Λάζαρος Δ. Καρανίκας.
Ο Λάζαρος είναι Μαθηματικός BSc. με κατεύθυνση στον προγραμματισμό Η/Υ με μεγάλη εμπειρία σε συστήματα διαχείρισης και ποιοτικού ελέγχου από το 1987. Είναι εκ των ιδρυτών του φορέα.

Εκτελεστικός Διευθυντής και Διευθυντής Διαχείρισης Ποιότητας: Βασίλειος Η. Νασιόπουλος.
Ο Βασίλης είναι Μηχανικός Πετρελαίου με Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών στην Διασφάλιση Ποιότητας. Ανώτερο στέλεχος του φορέα και υπεύθυνος επαφών με τους εξωτερικούς φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη από το 2004.

Οικονομική Διαχείριση Ελένη Κ. Μπακιρτζή.
Η Ελένη είναι απόφοιτη σχολής λογιστών και έχει την ευθύνη της διοίκησης και της διαχείρισης των οικονομικών του φορέα. Είναι εκ των ιδρυτών του φορέα.

Βοηθοί Υπεύθυνου Διαχείρισης Ποιότητας: Ανδρονίκη Κούσουλου Τεχνολόγος Γεωπονίας, Γεωργία Αγαθαγγελίδου Γεωπόνος, Κατερίνα Πολογεώργη Τεχνολόγος Τροφίμων.

Υπεύθυνος ΙΤ: Κωνσταντίνος Αυτζόγλου.