Τηλέφωνο : +302310535198, +302310535765, +302310443041, +302106520142

Fax : +302310443094

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : info@qmscert.com