Εκπαίδευση Προσωπικού

  • Σεμινάρια για επικεφαλής επιθεωρητές (Lead Auditors)
  • Σεμινάρια για εσωτερικούς επιθεωρητές συστημάτων διαχείρισης

Επιθεωρήσεις Δεύτερου Μέρους