Επαληθεύοντας Ποιότητα, Ασφάλεια και Αειφορία

Η QMSCERT διαθέτει μία ομάδα έμπειρων ελεγκτών / επιθεωρητών με κύρια χαρακτηριστικά τους την ακεραιότητα, τον επαγγελματισμό και το σεβασμό προς τον πελάτη. Αποστολή μας είναι η πραγματοποίηση αντικειμενικών και διεξοδικών ελέγχων / επιθεωρήσεων ώστε να καθοριστεί βάσει αντικειμενικών αποδείξεων το επίπεδο συμμόρφωσης του συστήματος διαχείρισης ή της διαδικασίας ή του προϊόντος σας με τις καθορισμένες απαιτήσεις. Το επίπεδο ωριμότητας των ελεγκτών / επιθεωρητών μας, παίζει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθειά μας να αυξήσουμε τα οφέλη που προκύπτουν από τη διαδικασία πιστοποίησης καθιστώντας την μια θετική και ανταποδοτική εμπειρία για την επιχείρησή σας.

 

Η εταιρία

Ιδρύθηκε το 1998 από μία ομάδα έμπειρων επιθεωρητών και εμπειρογνωμόνων. Σήμερα θεωρείται ως ένας ηγετικός φορέας πιστοποίησης παγκοσμίως

Φιλοσοφία

Η πραγματοποίηση επιθεωρήσεων / ελέγχων που δίνουν προστιθέμενη αξία στον επιθεωρούμενο οργανισμό και στον τελικό χρήστη του προϊόντος / υπηρεσίας

Πολιτική Ποιότητας

Η Ανώτατη Διοίκηση του φορέα διασφαλίζει ότι η πολιτική ποιότητας είναι κατανοητή και εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του

Διεθνής παρουσία

Η QMSCERT δραστηριοποιείται σε χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής μέσω ενός δικτύου συνεργατών και συνεργαζόμενων φορέων

 

 

Νέα & Εκδηλώσεις

 

Προβολή όλων των νέων →