• Πιστοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας (ιχνηλασιμότητα)
 • Εφαρμογή κανόνων ισοζυγίου μάζας / φυσικού διαχωρισμού 
 • Κατανομή αειφορίας Α υλών, σε  τελικά πιστοποιημένα προϊόντα, με συγκεκριμένους κανόνες ισοζυγίου μάζας
 • Ταυτοποίηση α’ υλών & χρήση εθελοντικών add on όπως το 205-01 “GHG Emissions”
 • Δυνατότητα  συγκεκριμένων “ισχυρισμών” (claims) από τρίτα μέρη βάση καθορισμένων κανόνων
 • Συμβολή στην καταπολέμηση  της αποψίλωσης των δασών
 • Συμβολή στην προστασία της βιοποικιλότητας και των εδαφών υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα
 • Πλαστικές ύλες
 • Κλωστοϋφαντουργία
 • Συσκευασίες
 • Γεωργικής προέλευσης  (Bio)
 • Ζωικής προέλευσης (Bio circular)
 • Απόβλητα  βιολογικής  προέλευσης,  π.χ.  χρησιμοποιημένα  τηγανέλαια  (used  cooking oil), ζωικά λίπη, ιχθυέλαια κλπ. (Bio circular)
 • Ελαστικά αυτοκινήτων (circular)
 • Ανακυκλωμένα πλαστικά (circular)
Κανονισμός ΠιστοποίησηςΦόρμα Αίτησης
F-2129