Προσωπικό Διοίκησης

  • Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος: Λάζαρος Δ. Καρανίκας. Ο Λάζαρος είναι Μαθηματικός BSc. με κατεύθυνση στον προγραμματισμό Η/Υ με μεγάλη εμπειρία σε συστήματα διαχείρισης και ποιοτικού ελέγχου από το 1987. Είναι εκ των ιδρυτών του φορέα.
  • Εκτελεστικός Διευθυντής και Διευθυντής Διαχείρισης Ποιότητας: Βασίλειος Η. Νασιόπουλος. Ο Βασίλης είναι Μηχανικός Πετρελαίου με Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών στην Διασφάλιση Ποιότητας. Ανώτερο στέλεχος του φορέα και υπεύθυνος επαφών με τους εξωτερικούς φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη από το 2004.
  • Οικονομική Διαχείριση: Ελένη Κ. Μπακιρτζή. Η Ελένη είναι απόφοιτη σχολής λογιστών και έχει την ευθύνη της διοίκησης και της διαχείρισης των οικονομικών του φορέα. Είναι εκ των ιδρυτών του φορέα.
  • Βοηθοί Υπεύθυνου Διαχείρισης Ποιότητας: Ανδρονίκη Κούσουλου Γεωπόνος, Κατερίνα Πολογεώργη Τεχνολόγος Τροφίμων
  • Υπεύθυνοι ΙΤ: Νικόλαος Σουμελίδης και Κωνσταντίνος Αυτζόγλου.