Προσωπικό Διοίκησης

  • Γενικός Διευθυντής: Λάζαρος Δ. Καρανίκας.Ο Λάζαρος είναι Μαθηματικός με κατεύθυνση στον προγραμματισμό Η/Υ με μεγάλη εμπειρία σε συστήματα διαχείρισης και ποιοτικού ελέγχου από το 1987. Είναι εκ των ιδρυτών του φορέα και εκτελεστικός διευθυντής της εταιρίας.
  • Διευθυντής Πιστοποίησης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας: Βασίλης Νασιόπουλος.Ο Βασίλης είναι Μηχανικός Πετρελαίου με πολυετή εμπειρία στην έρευνα και τεχνολογία των πολυμερών και ως συντάκτης οδηγιών / τεχνικών επιθεώρησης για συστημάτα διαχείρισης ποιότητας. Lead Auditor ISO 9001, ΕΛΟΤ 1435, ISO 14001, OHSAS 18001/ELOT 1801.
  • Υπεύθυνος Διαχείρισης Πληροφοριών: Ιωάννης Τζιβικόπουλος.Ο Γιάννης έχει την ευθύνη να διαχειρίζεται όλα τα ζητήματα διαχείρισης πληροφοριών της Q-CERT.
  • Υπεύθυνη Οικονομικής Διαχείρισης: Ελένη Κ. Μπακιρτζή.Η Ελένη έχει την ευθύνη των οικονομικών και της διαχείρισης της Q-CERT.