Προσωπικό Διοίκησης

  • Γενικός Διευθυντής: Λάζαρος Δ. Καρανίκας.Ο Λάζαρος είναι Μαθηματικός με κατεύθυνση στον προγραμματισμό Η/Υ με μεγάλη εμπειρία σε συστήματα διαχείρισης και ποιοτικού ελέγχου από το 1987. Είναι εκ των ιδρυτών του φορέα και εκτελεστικός διευθυντής της εταιρίας.
  • Διευθυντής Πιστοποίησης και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής: Κωνσταντίνος Καραγιώργος.Ο Κωνσταντίνος είναι Χημικός Μηχανικός με περισσότερα από 22 χρόνια εμπειρίας στη χημική βιομηχανία και σε μονάδες παραγωγής ενέργειας στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων υπευθυνοτήτων για την περιβαλλοντική διαχείριση (απαιτήσεις EPA) της ασφάλειας και της υγιεινής των εργαζομένων (OHS). Ο Κωνσταντίνος είναι από τους πιο έμπειρους Επικεφαλής Επιθεωρητές EMS & OHSAS παγκοσμίως.
  • Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας: Βασίλης Νασιόπουλος.Ο Βασίλης είναι Μηχανικός Πετρελαίου με πολυετή εμπειρία στην έρευνα και τεχνολογία των πολυμερών και ως συντάκτης οδηγιών / τεχνικών επιθεώρησης για συστημάτα διαχείρισης ποιότητας. Lead Auditor ISO 9001, ΕΛΟΤ 1435, ISO 14001, OHSAS 18001/ELOT 1801.
  • Υπεύθυνος Διαχείρισης Πληροφοριών: Ιωάννης Τζιβικόπουλος.Ο Γιάννης έχει την ευθύνη να διαχειρίζεται όλα τα ζητήματα διαχείρισης πληροφοριών της Q-CERT.
  • Υπεύθυνη Οικονομικής Διαχείρισης: Ελένη Κ. Μπακιρτζή.Η Ελένη έχει την ευθύνη των οικονομικών και της διαχείρισης της Q-CERT.