Το AH-DLL GROW είναι μια ιδιωτική προσθήκη στο πρότυπο ολοκληρωμένης διασφάλισης φάρμας (IFA) για τους παραγωγούς που προμηθεύουν τον ολλανδικό λιανοπωλητή Albert Heijn ή/και τον βελγικό λιανοπωλητή Delhaize. Επικεντρώνεται στη διαχείριση κινδύνων σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης για τους παραγωγούς στους τομείς της υγιεινής, της παρακολούθησης υπολειμμάτων και της πρόληψης της μόλυνσης από ξένα σώματα.

Το AH-DLL GROW αναπτύχθηκε για να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες προσδοκίες των καταναλωτών γύρω από την ποιότητα των προϊόντων και την ασφάλεια των τροφίμων. Το πρόσθετο έχει σχεδιαστεί για να αξιολογεί τη διαχείριση κινδύνου των παραγωγών και να προωθεί την καλύτερη ευαισθητοποίηση σε θέματα όπως οι ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας, τα υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και η μόλυνση των προϊόντων από ξένα σώματα ή ουσίες. Η ιδιωτική λύση που εφαρμόζεται στην παραγωγή φρούτων και λαχανικών και ελέγχεται μαζί με το πρότυπο Integrated Farm Assurance (IFA), αναπτύχθηκε από την FoodPLUS GmbH σε συνεργασία με την Albert Heijn και την Delhaize για να μειώσει τις επικαλύψεις και να αυξήσει την ευελιξία των προμηθευτών στην επιλογή του τρόπου με τον οποίο θέλουν να ελέγχονται οι εγκαταστάσεις τους.

Το AH-DLL GROW είναι διαθέσιμο μόνο για τους μεμονωμένους παραγωγούς και τις ομάδες παραγωγών που προμηθεύουν προϊόντα φρούτων και λαχανικών είτε απευθείας είτε μέσω των προμηθευτών τους στην Albert Heijn στις Κάτω Χώρες ή στην Delhaize στο Βέλγιο.

Όλοι οι παραγωγοί πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση I ntegrated Farm Assurance (IFA) για φρούτα και λαχανικά, καθώς ο έλεγχος βασίζεται στις υφιστάμενες απαιτήσεις IFA.

Η προσθήκη αποτελείται από αρχές και κριτήρια (P&C), τα οποία διαβαθμίζονται είτε ως κύρια απαίτηση (Major Must), που απαιτεί 100% συμμόρφωση, είτε ως σύσταση (Recommendation). Ο κατάλογος ελέγχου AH-DLL GROW περιέχει ειδικές απαιτήσεις της Albert Heijn/Delhaize – 29 P&Cs – οι οποίες ελέγχονται μαζί με εκείνες του προτύπου ολοκληρωμένης διασφάλισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων (IFA) για τα οπωροκηπευτικά.

Η Q-CERT S.A. είναι εγκεκριμένη από την GLOBALG.A.P. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα εδώ