Το πρότυπο GLOBALG.A.P. Chain of Custody (CoC) διασφαλίζει ότι οποιοδήποτε προϊόν που πωλείται με τον ισχυρισμό GLOBALG.A.P. ή φέρει το λογότυπο με τον αριθμό GGN προέρχεται πραγματικά από διαδικασία παραγωγής πιστοποιημένη από την GLOBALG.A.P.

Το GLOBALG.A.P. Chain of Custody (CoC) επιτρέπει στους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα εφοδιασμού να αποδεικνύουν  συστήματα διαχείρισης που προστατεύουν τον διαχωρισμό, την ταυτοποίηση και την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων που προέρχονται από πιστοποιημένες διαδικασίες παραγωγής του GLOBALG.A.P.

Το CoC αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο για οποιαδήποτε εταιρεία που χειρίζεται ή εμπορεύεται προϊόντα που προέρχονται από πιστοποιημένες διαδικασίες παραγωγής του GLOBALG.A.P. Το πρότυπο εφαρμόζεται σε ένα ευρύ φάσμα τύπων και μεγεθών εταιρειών στην αλυσίδα εφοδιασμού (Παραγωγοί, συσκευαστές, μεσίτες, μεταποιητές, εταιρείες logistics, λιανοπωλητές, εστιατόριο) που πωλούν προϊόντα με αξίωση GLOBALG.A.P., συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων που χειρίζονται τα προϊόντα. Η πιστοποίηση CoC είναι διαθέσιμη για εταιρείες (νομικά πρόσωπα) στο πλαίσιο της Επιλογής 1, που σημαίνει ότι εάν η εταιρεία λειτουργεί περισσότερες από μία εγκαταστάσεις, όλες οι εγκαταστάσεις πρέπει να ελεγχθούν ξεχωριστά.

Η πιστοποίηση CoC δεν ισχύει για:

  • Ενδιαφερόμενους στους οποίους δεν εφαρμόζεται η πιστοποίηση CoC
  • Παραγωγούς με πιστοποιημένες διαδικασίες παραγωγής από το IFA. Λιανοπωλητές που αγοράζουν, χειρίζονται και πωλούν προϊόντα που προέρχονται από πιστοποιημένες διαδικασίες παραγωγής του GLOBALG.A.P. μόνο σε συσκευασία έτοιμη για τον καταναλωτή
  • Εταιρείες μεταφορών (συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών θαλάσσιας/αεροπορικής) που δεν διαθέτουν την ιδιοκτησία των προϊόντων που προέρχονται από πιστοποιημένες διαδικασίες παραγωγής του GLOBALG.A.P.

Όλα τα προϊόντα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του IFA καλύπτονται από το πρότυπο. Η Q-CERT S.A. είναι διαπιστευμένη από το ΕΣΥΔ και μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της σχεδόν σε κάθε χώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες.

Τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα εδώ.