Η Ολοκληρωμένη Διασφάλιση Φάρμας (IFA) για φρούτα και λαχανικά αποτελεί ένα παγκόσμιο πρότυπο που επικεντρώνεται στις καλές γεωργικές πρακτικές στο επίπεδο της πρωτογενούς παραγωγής. Ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση που περιλαμβάνει βασικά στοιχεία όπως η ασφάλεια των τροφίμων, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, το καλό των εργαζομένων, οι διαδικασίες παραγωγής και η ιχνηλασιμότητα.

Αυτό το πρότυπο πληροί συνεχώς τις απαιτήσεις της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για την Ασφάλεια των Τροφίμων (GFSI) και συμμορφώνεται με τις Αρχές της Παγκόσμιας
Συμφωνίας του ΟΗΕ για τη Τροφοδοσία και την Επιχειρηματική Δραστηριότητα και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Το IFA είναι ανοικτό σε αγρότες παγκοσμίως και ισχύει για διάφορα συστήματα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων μικρών αγροκτημάτων και ελεγχόμενου  περιβάλλοντός. Παρέχει επιλογές πιστοποίησης για μεμονωμένους παραγωγούς και ομάδες παραγωγών.

Το IFA v6 για φρούτα και λαχανικά έχει δύο εκδόσεις:

  • IFA v6 Smart: Κατάλληλο για τους περισσότερους παραγωγούς, υιοθετώντας τη φιλοσοφία της GLOBALG.A.P. στο σύνολό της.
  • IFA v6 GFS: Σχεδιασμένο για παραγωγούς που χρειάζονται πιστοποίηση που αναγνωρίζεται από τη GFSI.

Και οι δύο εκδόσεις είναι αποδεκτές για μονάδες χειρισμού προϊόντων μετά τη φάρμα που είναι πιστοποιημένες από τις BRCGS και IFS. Η επιλογή εξαρτάται από τις απαιτήσεις του πελάτη.

Η Q-CERT Α.Ε. είναι πιστοποιημένη από το ΕΣΥΔ και για τις δύο εκδόσεις του IFA v6 και μπορεί να βοηθήσει σχεδόν σε κάθε χώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα εδώ