Η Ολοκληρωμένη Διασφάλιση Φάρμας (IFA) για το πολλαπλασιαστικό υλικό είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο για υπεύθυνες γεωργικές πρακτικές που καλύπτει όλα τα στάδια της παραγωγής. Βασίζεται σε μια ολιστική προσέγγιση και το πρότυπο καλύπτει ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής, από τη διατήρηση του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των αποβλήτων έως την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων.

Το IFA για πολλαπλασιαστικό υλικό φυτών είναι διαθέσιμο για ένα ευρύ φάσμα παραγωγών και φυτωρίων παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών σπόρων ή νεαρών φυτών. Το πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα συστήματα παραγωγής, από ακάλυπτες φάρμες έως θερμοκήπια.
Προσφέρει επιλογές πιστοποίησης τόσο για μεμονωμένους παραγωγούς (παραγωγοί μιας και πολλαπλών τοποθεσιών) όσο και για ομάδες παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των μικροκαλλιεργητών.

Η Q-CERT Α.Ε. είναι διαπιστευμένη από το ΕΣΥΔ, επιτρέποντας την παροχή υπηρεσιών της σχεδόν σε κάθε χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Σχετικά έγγραφα βρίσκονται εδώ