• Ωθεί τον οργανισμό να διαχειριστεί τις περιβαλλοντικές του πλευρές με συστηματικό τρόπο.
  • Βοηθά τον οργανισμό πετύχει τα βέλτιστα αποτελέσματα του συστήματος διαχείρισης του, τα οποία προσθέτουν αξία στο περιβάλλον και στα ενδιαφερόμενα μέρη.
  • Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιονδήποτε οργανισμό ανεξάρτητα του μεγέθους ή της δραστηριότητάς του.
  • Δεν αναφέρει συγκεκριμένα κριτήρια περιβαλλοντικής απόδοσης και δεν θέτει συγκεκριμένους στόχους.
Κανονισμός ΠιστοποίησηςΦόρμα Αίτησης
F-2108F-2503Annex B