• Το πρότυπο αντιμετωπίζει τη δωροδοκία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τη δωροδοκία από οργάνωση, τη δωροδοκία από το προσωπικό του Οργανισμού και την άμεση και έμμεση δωροδοκία.
  • Το ISO 37001 δεν αντιμετωπίζει συγκεκριμένα την απάτη, τα καρτέλ και άλλα αδικήματα κατά των μονοπωλίων/ανταγωνισμού, το ξέπλυμα χρήματος ή άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με πρακτικές διαφθοράς, αν και ένας οργανισμός μπορεί να επιλέξει να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης για να συμπεριλάβει τέτοιες δραστηριότητες.
  • Οι απαιτήσεις του ISO 37001 ισχύουν για όλους τους Οργανισμούς, ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγεθος και τη φύση της δραστηριότητας και είτε στον δημόσιο, ιδιωτικό ή μη κερδοσκοπικό τομέα.
Κανονισμός ΠιστοποίησηςΦόρμα Αίτησης
F-2108F-2503, Annex L