Το πρότυπο (Nurture Module) είναι διαθέσιμο μόνο για μεμονωμένους παραγωγούς και ομάδες παραγωγών που εφοδιάζουν τον λιανοπωλητή Tesco. Αυτό περιλαμβάνει παραγωγούς που πωλούν σε έναν ή περισσότερους εγκεκριμένους προμηθευτές της Tesco. Όλοι οι παραγωγοί πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση σύμφωνα με το IFA, καθώς ο έλεγχος βασίζεται στις υφιστάμενες απαιτήσεις του IFA. Ο κατάλογος ελέγχου του προτύπου Nurture Module περιλαμβάνει ειδικές απαιτήσεις της Tesco – 30 Κύριες Συγκεκριμένες Απαιτήσεις Ελέγχου (CPCCs) – οι οποίες ελέγχονται μαζί με εκείνες του προτύπου ολοκληρωμένης διασφάλισης φάρμας (IFA) για φρούτα και λαχανικά ή άνθη και καλλωπιστικά φυτά.

Η Tesco απαιτεί από τους νέους όσο και από τους ήδη εγκεκριμένους Φορείς Πιστοποίησης να πληρούν τα εξής ελάχιστα κριτήρια προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για τη διενέργεια ελέγχων:

  • Συνολική βαθμολογία KPI άνω του 4,00 (ορατό στη δημόσια λίστα των εγκεκριμένων Φορέων Πιστοποίησης του GLOBALG.A.P.)
  • Καμία επιμέρους βαθμολογία KPI κάτω από 3,00
  • Καμία ενεργή κίτρινη κάρτα
  • Επιτυχής ολοκλήρωση της αξιολόγησης της ακεραιότητας του γραφείου του Φορέα Πιστοποίησης και του παραγωγού μέσω του προγράμματος ακεραιότητας της GLOBALG.A.P.

Η Q-CERT S.A. είναι εγκεκριμένη από το GLOBALG.A.P. Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες.

Τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα εδώ.