• Χονδρέμπορους που έχουν άμεση (φυσική) επαφή με τα εμπορεύματα, 
  • Πρακτορεία που ασκούν αποκλειστικά δραστηριότητες εμπορίας και μάρκετινγκ, 
  • Παρόχους υπηρεσιών που ασχολούνται με δραστηριότητες κατά την έννοια του χονδρικού εμπορίου (π.χ. αποθήκευση, διαλογή, συσκευασία), 
  • Εταιρείες Logistics, 
  • Εταιρείες Μεσιτείας (Brokers) . 
Κανονισμός ΠιστοποίησηςΦόρμα Αίτησης
F-3681F-2515