Υπηρεσίες

Επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης και Πιστοποίησης Προϊόντων:

Η QMSCERT “Q-CERT” έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης και προϊόντων. Σε συνεργασία με καταξιωμένους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, διασφαλίζει την κάλυψη μεγάλου φάσματος αναγκών πιστοποίησης πρακτικώς σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους.

Εκπαίδευση Προσωπικού:

Στον τομέα της εκπαίδευσης προσωπικού, η Q-CERT πραγματοποιεί:

  • σεμινάρια για επικεφαλείς επιθεωρητές (Lead Auditors) διαπιστευμένα από το RAB QSA και αναγνωρισμένα από τον IRCA σε αποκλειστική συνεργασία με την PILLAR MANAGEMENT ASSOCIATES (www.pillarassociates.com)
  • σεμινάρια για εσωτερικούς επιθεωρητές συστημάτων διαχείρισης.

Επιθεωρήσεις Δεύτερου Μέρους:

Η Q-CERT διεξάγει επιθεωρήσεις κατά παραγγελία εκ μέρους πελατών της, αξιοποιώντας την εμπειρία των επιθεωρητών της σε επιθεωρήσεις συμμόρφωσης προδιαγραφών προϊόντων και τη γνώση περί διαδικασιών για την υλοποίηση προϊόντων.