Βιολογικά Προϊόντα

Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων

Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία

Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία

Διαχείριση Ποιότητας

Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

Σήμανση CE – Πιστοποίηση Προϊόντων

Πιστοποίηση Προϊόντων και Σήμανση CE στον Υποχρεωτικό και Προαιρετικό Τομέα

Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Διαχείριση

Πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης

Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων

Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης στη Τροφική Αλυσίδα και των υποστηρικτικών προς αυτήν Βιομηχανιών

Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στον Αγροτικό Τομέα

Πιστοποίηση Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στον Αγροδιατροφικό Τομέα

Επαληθεύοντας Ποιότητα, Ασφάλεια και Αειφορία

Η QMSCERT διαθέτει μία ομάδα έμπειρων ελεγκτών / επιθεωρητών με κύρια χαρακτηριστικά τους την ακεραιότητα, τον επαγγελματισμό και το σεβασμό προς τον πελάτη. Αποστολή μας είναι η πραγματοποίηση αντικειμενικών και διεξοδικών ελέγχων / επιθεωρήσεων ώστε να καθοριστεί βάσει αντικειμενικών αποδείξεων το επίπεδο συμμόρφωσης του συστήματος διαχείρισης ή της διαδικασίας ή του προϊόντος σας με τις καθορισμένες απαιτήσεις. Το επίπεδο ωριμότητας των ελεγκτών / επιθεωρητών μας, παίζει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθειά μας να αυξήσουμε τα οφέλη που προκύπτουν από τη διαδικασία πιστοποίησης καθιστώντας την μια θετική και ανταποδοτική εμπειρία για την επιχείρησή σας.

Η εταιρία

Ιδρύθηκε το 1998 από μία ομάδα έμπειρων επιθεωρητών και εμπειρογνωμόνων. Σήμερα θεωρείται ως ένας ηγετικός φορέας πιστοποίησης παγκοσμίως

Φιλοσοφία

Η πραγματοποίηση επιθεωρήσεων / ελέγχων που δίνουν προστιθέμενη αξία στον επιθεωρούμενο οργανισμό και στον τελικό χρήστη του προϊόντος / υπηρεσίας

Πολιτική Ποιότητας

Η Ανώτατη Διοίκηση του φορέα διασφαλίζει ότι η πολιτική ποιότητας είναι κατανοητή και εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του

Διεθνής παρουσία

Η QMSCERT δραστηριοποιείται σε χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής μέσω ενός δικτύου συνεργατών και συνεργαζόμενων φορέων