Η Q-Cert προχώρησε στην πιστοποίηση της εταιρίας Zisopoulos εξασφαλίζοντας την υψηλή ποιότητα, την ασφάλεια στην εργασία και την περιβαλλοντική ευαισθησία μέσα από τα πρότυπα ISO 9001 , ISO 14001, ISO 45001, καθώς και την ασφάλεια των πληροφοριών και πληροφοριών απορρήτου μέσα από τα πρότυπα ISO/IEC 27001 και ISO/IEC 27701.

Η Zisopoulos , που δραστηριοποιείται στον τομέα του Αυτοματισμού Γραφείου, ιδρύθηκε το 1996 με έδρα την Δράμα. Κύριο αντικείμενο της είναι η πώληση και μίσθωση φωτοτυπικών μηχανημάτων, εκτυπωτών και σαρωτών καθώς και η διάθεση επώνυμων αναλωσίμων και ανταλλακτικών του κλάδου. Παράλληλα, διαθέτει συνεργείο τεχνικής υποστήριξης εκπαιδευμένο για την ταχύτερη επίλυση τεχνικών προβλημάτων.

Σκοπός της εταιρείας είναι η ενδυνάμωση ομάδων με τεχνολογίες και εργαλεία τα οποία προσφέρουν την ελευθερία για δημιουργία και την πραγμάτωση των στόχων τους.

Πιστοποίηση της εταιρίας Zisopoulos με τη σφραγίδα της Q-CERT.
Ετικέτες: