Αρχειοθήκη Συγραφέα

 • Διαδικτυακό Σεμινάριο Επικεφαλής Επιθεωρητών ISO 9001:2015 & ISO 22000:2018 στις 17-22/1/2022.

  Απευθύνεται σε Υπεύθυνους Διαχείρισης Ποιότητας, HACCP Team Leaders, Υποψήφιους Επιθεωρητές Συστημάτων Ποιότητας, Υποψήφιους Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, Συμβούλους Επιχειρήσεων Για να λάβατε μέρος συμπληρώστε την φόρμα εδώ. Αποστολή αιτήσεων στο info@qmscert.com Το σεμινάριο συνοδεύεται από υλικό εκπαίδευσης και αντίστοιχο πιστοποιητικό που θα εκδοθεί από τον φορέα Κόστος προγράμματος: 250€ με τον ΦΠΑ

  Προστέθηκε στις Ιανουάριος 7, 2022 » Από : » Κατηγορίες : Νέα & Εκδηλώσεις » Comments Off on Διαδικτυακό Σεμινάριο Επικεφαλής Επιθεωρητών ISO 9001:2015 & ISO 22000:2018 στις 17-22/1/2022.
 • EU GACP Certification scheme

  During the last few years, an increased interest in the role of cannabis in treating medicinal conditions has led the pharmaceutical industry to expand their research, in search of scientific evidence to support the use of medicinal cannabis.  Furthermore, an overview of laws and policies around the world, including legislation on the production, distribution and consumption of cannabis-based products results in an emerging market. In December 2020 the UN following a recommendation from experts at the WHO, recognized the medicinal value of cannabis. Although there is no common legal framework within the European Union, several countries including Greece, the Netherlands, Germany, Malta etc. have developed regulatory initiatives related to the […]

  Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2021 » Από : » Κατηγορίες : Νέα & Εκδηλώσεις » Comments Off on EU GACP Certification scheme
 • Διαδικτυακό σεμινάριο 11/11/2021

  Αγαπητοί συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο φορέας πιστοποίησης QMSCERT στις 11/11/2021 σκοπεύει να πραγματοποιήσει διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο: – IFSv7 new scoring system (Deviations – NCs) – BRCGSv8 food evaluation (Minor- Major- Critical NCs) – Root cause analysis – Corrections – Corrective Actions for IFSv7, BRCGS food – Unannounced audits Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια 8 ώρες (8.30 πμ έως 17.00 μμ) και θα αφορά την απαίτηση των προτύπων για μη προειδοποιημένες επιθεωρήσεις, τον νέο τρόπο αξιολόγησης απαιτήσεων σύμφωνα με το πρότυπο IFS Food v7, τον τρόπο αξιολόγησης απαιτήσεων σύμφωνα με το πρότυπο BRCGS Food v8 και τις απαιτήσεις του κάθε προτύπου σε ότι αφορά την τεκμηρίωση […]

  Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021 » Από : » Κατηγορίες : Νέα & Εκδηλώσεις » Comments Off on Διαδικτυακό σεμινάριο 11/11/2021
 • Ισχύς πιστοποιητικών ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 18001:2007 & Παράταση της περιόδου μετάβασης στο πρότυπο ISO 45001:2018

  Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International Organization for Standardization ISO) έχει εκδώσει το νέο πρότυπο διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία ISO 45001. Η ημερομηνία έκδοσης του προτύπου ήταν η 12η Μαρτίου 2018, η οποία και σηματοδοτούσε και την έναρξη της περιόδου μετάβασης από το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 18001:2007 στο νέο πρότυπο (ISO 45001) με καταληκτική ημερομηνία τις 12 Μαρτίου 2021. Κατά το διάστημα αυτό τα πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 18001:2007 έχουν ισοδύναμη ισχύ με αυτά τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001. Λόγω της πανδημίας COVID-19 έχει δοθεί παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας η οποία πλέον είναι […]

  Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2021 » Από : » Κατηγορίες : Uncategorized » Comments Off on Ισχύς πιστοποιητικών ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 18001:2007 & Παράταση της περιόδου μετάβασης στο πρότυπο ISO 45001:2018
 • COVID-19 Οδηγίες για τις Πιστοποιήσεις

  COVID-19 Οδηγίες για τις Πιστοποιήσεις Η Q-CERT συνεχίζοντας να παρακολουθεί τις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν τον κορονοϊό (Covid 19) τις οδηγίες του Παγκόσμιου και του Εθνικού Οργανισμού Υγείας και με γνώμονα την ασφάλεια των συνεργατών της και την απρόσκοπτη λειτουργία των διαδικασιών πιστοποίησης σας ενημερώνει ότι: Εργαζόμενοι στο Φορέα: Ο κος Κώστας Αυτζόγλου συνεχίζει να είναι διαθέσιμος για να παρέχει τις τεχνικές διευθετήσεις για όσους εργάζονται εξ αποστάσεως και είναι αναγκαία η πρόσβαση σε αρχεία του συστήματος. Στα κεντρικά γραφεία συνεχίζει να υπάρχει ικανός αριθμός εργαζομένων ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Φορέα μας (όπως πχ επικοινωνία με τους πελάτες, διαχείριση αρχείων και πληροφοριών). Πραγματοποίηση Ελέγχων / Επιθεωρήσεων: Για […]

  Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2021 » Από : » Κατηγορίες : Νέα & Εκδηλώσεις » Comments Off on COVID-19 Οδηγίες για τις Πιστοποιήσεις
 • Υποχρεωτικές Απροειδοποίητες Επιθεωρήσεις BRCGS και IFS

  Λόγω της πρόσθετης εμπιστοσύνης που παρέχεται από τις μη προειδοποιημένες επιθεωρήσεις, το GFSI Benchmark Version 2020 εισάγει μια νέα απαίτηση η οποία αφορά τους μη προειδοποιημένους ελέγχους. Οι πιστοποιημένοι οργανισμοί με GFSI benchmarked πρότυπα (BRCGS, IFS, FSSC22000) που δραστηριοποιούνται στην ασφάλεια τροφίμων, υλικά συσκευασίας ή χώρους αποθήκευσης και διανομής, θα πρέπει να έχουν τουλάχιστο μία αιφνίδια / μη προειδοποιημένη επιθεώρηση κάθε 3 χρόνια. Αυτό σημαίνει πως όλοι οι οργανισμοί οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι με τα παραπάνω πρότυπα, θα πρέπει να λάβουν τουλάχιστο μία  μη προειδοποιημένη επιθεώρηση κατά τη διάρκεια της τριετίας 2021-2024, με επακόλουθες μη προειδοποιημένες επιθεωρήσεις να πραγματοποιούνται τουλάχιστον κάθε 3 χρόνια. To πρωτόκολλο για τις μη προειδοποιημένες επιθεωρήσεις […]

  Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2021 » Από : » Κατηγορίες : Νέα & Εκδηλώσεις » Comments Off on Υποχρεωτικές Απροειδοποίητες Επιθεωρήσεις BRCGS και IFS
 • Δεύτερο Διαδικτυακό σεμινάριο IFSv7

  Σε συνέχεια του newsletter με ημερομηνία 14/10/2020 το οποίο αφορούσε ενημέρωση για την νέα έκδοση του προτύπου IFSv7 και προγραμματισμό εκπαιδευτικού σεμιναρίου το οποίο καλύπτει τις αλλαγές της νέας έκδοσης, η QMSCert, διοργανώνει δεύτερο σεμινάριο στις 12/1/2021.  Το σεμινάριο περιλαμβάνει το εγκεκριμένο από το IFS υλικό εκπαίδευσης, είναι επίσημα αναγνωρισμένο και συνοδεύεται από πιστοποιητικό σε φόρμα την οποία παρέχει το IFS με το λογότυπό του σε εγκεκριμένους εκπαιδευτές. Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της πανδημίας και την δυνατότητα που παρέχεται πλέον να πραγματοποιηθούν κα διαδικτυακά σεμινάρια, η QMSCERT, σκοπεύει να πραγματοποιήσει το σεμινάριο διαδικτυακά στην πλατφόρμα zoom. Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής στον υπολογιστή σας ή το κινητό σας και […]

  Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2020 » Από : » Κατηγορίες : Νέα & Εκδηλώσεις » Comments Off on Δεύτερο Διαδικτυακό σεμινάριο IFSv7
 • Διαδικτυακό σεμινάριο IFSv7

  Αγαπητοί συνεργάτες, Σε συνέχεια της προηγούμενης επικοινωνίας μας η οποία περιελάμβανε newsletter για την νέα έκδοση του προτύπου IFSv7 και αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το επικείμενο εκπαιδευτικό σεμινάριο, σας ενημερώνουμε για τα εξής.– το σεμινάριο είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το IFS και συνοδεύεται από πιστοποιητικό σε φόρμα την οποία παρέχει το IFS με το λογότυπό του σε εγκεκριμένους εκπαιδευτές.– σε ενημέρωση που λάβαμε από το IFS, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη το ετήσιο συνέδριο των φορέων πιστοποίησης, παρέχεται η δυνατότητα στους εγκεκριμένους εκπαιδευτές να πραγματοποιήσουν το εν λόγω εγκεκριμένο σεμινάριο ΚΑΙ διαδικτυακά. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της πανδημίας και την δυνατότητα που παρέχεται πλέον από το IFS, η QMSCERT, σκοπεύει να […]

  Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2020 » Από : » Κατηγορίες : Νέα & Εκδηλώσεις » Comments Off on Διαδικτυακό σεμινάριο IFSv7
 • Νέα έκδοση IFSv7

  October 14, 2020 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ IFSv7 TI EINAI TO IFS To IFS αποτελεί ιδιωτικό πρότυπο της ένωσης Γερμανών και Γάλλων λιανεμπόρων. Είναι εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για την Ασφάλεια Τροφίμων (GFSI). Η δομή του παρουσιάζει ομοιότητες με το πρότυπο BRCGS Food και του FSSC22000. Αφορά μεταποιητικές επιχειρήσεις τροφίμων και κυρίως αυτές που παράγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, καθώς περιλαμβάνει πλήθος απαιτήσεων που σχετίζονται με την συμμόρφωση έναντι των ειδικών απαιτήσεων πελατών. Το πρότυπο προϋποθέτει τη συμμόρφωση των εταιρειών με τη σχετική νομοθεσία για τα τρόφιμα και τις ειδικές απαιτήσεις που περιλαμβάνει. Η πιστοποίηση αυξάνει την αξιοπιστία πελατών, ενώ αποτελεί βασικό εργαλείο της εταιρίας για είσοδο στις αγορές […]

  Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2020 » Από : » Κατηγορίες : Νέα & Εκδηλώσεις » Comments Off on Νέα έκδοση IFSv7
 • Νέα έκδοση AGRO 2. Η μετάβαση από την έκδοση 2 στην έκδοση 3

  Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ έθεσε σε ισχύ, στις 05/12/2019, τη νέα έκδοση του AGRO 2/3η έκδοση. Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις, οι Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις οι οποίες εφαρμόζουν ήδη το πρότυπο AGRO 2 (2η έκδοση), προκειμένου να διατηρήσουν την πιστοποίηση τους, οφείλουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σε σχέση με τις καταληκτικές ημερομηνίες. Για το λόγο αυτό σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: Α. Επικοινωνία για Προγραμματισμό Επιθεώρησης σε περιπτώσεις Επαναξιολόγησης. Για την επιθεώρηση Επαναξιολόγησης, ο έλεγχος πρέπει να γίνει στην περίοδο συγκομιδής κάθε καλλιέργειας που περιλαμβάνεται στο πιστοποιητικό σας. Για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό σας και η συγκομιδή ξεκινά πριν την 31η Αυγούστου, ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί […]

  Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2020 » Από : » Κατηγορίες : Νέα & Εκδηλώσεις » Comments Off on Νέα έκδοση AGRO 2. Η μετάβαση από την έκδοση 2 στην έκδοση 3