Διαπίστευση στα Δομικά Υλικά

Η Q-CERT διαπιστεύτηκε στον κανονισμό ΕΕ 305/2011 από το ΕΣΥΔ ο οποίος αφορά πιστοποίηση δομικών υλικών. [success] Αριθμός διαπίστευσης 654 Παράρτημα Β4/1 [/success] Q-CERT has been accredited to ΕΕ 305/2011 regulation by ESYD. Regulation is concerning the Certification of Construction