Η Q-CERT στην εκδήλωση της ADACOM “Ensuring Trust in eIDAS 2.0”

Η Q-CERT στην εκδήλωση της ADACOM “Ensuring Trust in eIDAS 2.0”

Είμαστε ενθουσιασμένοι που μοιραζόμαστε ότι ο Νικόλαος Σουμελίδης, μέλος της Q-CERT, συμμετείχε στην εκδήλωση “Ensuring Trust in eIDAS 2.0 – Insights, Challenges, and Prospects,” που διοργανώθηκε από την ADACOM. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 25 Ιουνίου, και συγκέντρωσε σημαντικούς παράγοντες

Η GEPA LIFT Πιστοποιείται από την Q-CERT με την Πρώτη Εξέταση Τύπου Πυροσβεστικού Καλαθοφόρου στην Ελλάδα

Η GEPA LIFT Πιστοποιείται από την Q-CERT με την Πρώτη Εξέταση Τύπου Πυροσβεστικού Καλαθοφόρου στην Ελλάδα

Στις 7 Ιουνίου ο φορέας πιστοποίησης Q-CERT κατέγραψε ένα σημαντικό ορόσημο, πραγματοποιώντας την πρώτη στην Ελλάδα εξέταση τύπου σε πυροσβεστικό καλαθοφόρο με κλίμακα σύμφωνα με την οδηγία 2006/42/EC και το πρότυπο ΕΝ 1777. Το πυροσβεστικό καλαθοφόρο κατασκευάστηκε από την εταιρεία

Προδημοσίευση ενισχύσεων για νέο-εισερχόμενους γεωργούς και κτηνοτρόφους στη βιολογική παραγωγή.

Προδημοσίευση ενισχύσεων για νέο-εισερχόμενους γεωργούς και κτηνοτρόφους στη βιολογική παραγωγή.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοινώνει ότι εντός του έτους 2024, προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση της 1ης Πρόσκλησης για την Παρέμβαση Π3-70-2.1 – ”Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία”

Προδημοσίευση ενισχύσεων για νέο-εντασσόμενους μελισσοκόμους στη βιολογική παραγωγή.

Προδημοσίευση ενισχύσεων για νέο-εντασσόμενους μελισσοκόμους στη βιολογική παραγωγή.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοίνωσε ότι εντός του έτους 2024, προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση της 1ης πρόσκλησης της Παρέμβασης Π3-70-1.6 ‘’Ενισχύσεις για την ανάληψη πρόσθετων γεωργο-περιβαλλοντικών υποχρεώσεων από τους μελισσοκόμους για την προστασία των μελισσοσμηνών και την