Σεμινάριο Επικεφαλής Επιθεωρητών ISO 9001:2008

Η Q-CERT, διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ φορέας πιστοποίησης ISO 9001:2008, διοργανώνει Σεμινάριο Εκπαίδευσης Επικεφαλής Επιθεωρητών ISO 9001:2008. Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 14 – 20 Οκτωβρίου 2013 στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται αποστέλλοντας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη

Τεχνικό Συνέδριο “Julian Bott” της NSF International

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, η NSF Certification συγκέντρωσε στο Κολέγιο Pembroke της Οξφόρδης, την ομάδα Επικεφαλών (Senior) Ελεγκτών τους από όλο τον κόσμο για το Τεχνικό Συνέδριο Julian Bott, το οποίο μετονομάστηκε έτσι ως φόρος τιμής στον πρώην συνάδελφο Julian Bott