Πρόσκληση ενδιαφέροντος Μέτρου 11 Βιολογικές Καλλιέργειες

[:el]Αναρτήθηκε στη Διαύγεια, με Αριθμό ΑΔΑ 7ΑΖΚ4653ΠΓ-ΔΝΦ, η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο ΜΕΤΡΟ 11 “ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ”. Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 24-01-2017 έως 22-02-2017. Για οποιαδήποτε