Αφιέρωμα του BRCGS στη Magro Brothers Group of Companies

Με χαρά σας παρουσιάζουμε ένα αφιέρωμα του BRCGS στη Magro Brothers Group of Companies. Η Magro Brothers Group of Companies είναι μία οικογενειακή επιχείρηση η οποία ιδρύθηκε το 1916 στο νησί Gozo της Μάλτας. Ασχολείται με την επεξεργασία και την