Νέα Εθνική Νομοθεσία για τη βιολογική γεωργία

[:el]Εκδόθηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β/3529 της 09/10/2017 η νέα Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 2543/103240 η οποία τίθεται σε ισχύ από τις 09 Οκτωβρίου 2017, όσον αφορά τα συμπληρωματικά μέτρα των Κανονισμών 834/2007 και 889/2008. Την Υπουργική Απόφαση μπορείτε να βρείτε

Εκπαίδευση PCQI / FSMA (Νοέμβριος 2017)

[:el] Η νέα νομοθεσία των ΗΠΑ σχετικά με τα τρόφιμα FSMA (Food Safety Modernization Act), επηρεάζει τις επιχειρήσεις που εξάγουν τρόφιμα  στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι εξαγωγικές προς τις ΗΠΑ επιχειρήσεις τροφίμων, όμοια με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ FSSC 22000

[:el]Τον Ιούλιο του 2017 αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του FSSC 22000 η έκδοση του προτύπου FSSC 22000 4.1. Η εφαρμογή της νέας έκδοσης είναι υποχρεωτική για όλους του πιστοποιημένους οργανισμούς από 1η  Ιανουαρίου 2018. Από την ημερομηνία αυτή και μετά