Μετάβαση στην νέα έκδοση των προτύπων ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

[:el]Αγαπητοί συνεργάτες, Με βάση την οδηγία που εξέδωσε το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και η οποία στηρίζεται στην απόφαση του IAF (International Accreditation Forum) και του ISO (International Organization for Standardization) οι οποίοι καθόρισαν ως χρονική περίοδο για τη μετάβαση