Η Q-CERT ΕΠΕ καταχωρείται στο Υπουργείο Γεωργίας της Κορέας ως εγκεκριμένος Φορέας Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων

Η Δημοκρατία της Κορέας από 1/1/2010 έθεσε σε εφαρμογή το δικό της Σύστημα Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Καλλιέργειας (Certificate System – Food Industry Promotion Act) για την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων. Ωστόσο, η Κορέα παρέτεινε το καθεστώς εφαρμογής του παλιού συστήματος μέχρι