IFS ESG Check

ifs_esg_check

IFS ESG Check Υπό την αιγίδα του IFS, αναπτύχθηκε ένα νέο εργαλείο, λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πρόσφατες εξελίξεις και ανησυχίες για το μέλλον του πλανήτη μας, τη μείωση των ρύπων, τα κοινωνικά προβλήματα καθώς και τις ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών.