ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΑΠΟΛΗΞΕΙΣ – ΠΡΟΤΥΠΟ EN 81-21

[:el]Η εφαρμογή των νέων προτύπων που εφαρμόζονται από τον Σεπτέμβριο του 2017, ορίζει και τις απαιτήσεις για τις χαμηλές απολήξεις. Το πρότυπο ΕΝ 81‐20 δεν καλύπτει τους ανελκυστήρες στους οποίους υπάρχουν χαμηλές απολήξεις, δηλαδή δεν είναι εφικτό να τηρούνται οι

Μετάβαση στο πρότυπο ISO 45001

[:el]Από τον Μάρτιο του 2018 εκδόθηκε και είναι διαθέσιμο το νέο πρότυπο ISO 45001:2018 το οποίο αντικαθιστά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007. Οι Οργανισμοί, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί και θέλουν να συνεχίσουν την πιστοποίησή τους στο νέο πρότυπο, θα πρέπει