Στις αρχές Σεπτεμβρίου, η NSF Certification συγκέντρωσε στο Κολέγιο Pembroke της Οξφόρδης, την ομάδα Επικεφαλών (Senior) Ελεγκτών τους από όλο τον κόσμο για το Τεχνικό Συνέδριο Julian Bott, το οποίο μετονομάστηκε έτσι ως φόρος τιμής στον πρώην συνάδελφο Julian Bott για τη συμβολή του στη διάρκεια όλων των χρόνων. Αυτό ήταν το 4ο εξαμηνιαίο συνέδριο το οποίο οργανώθηκε από την NSF Certification για τη βαθμονόμηση (calibration) και τη συζήτηση γύρω από τεχνικές θέματα και θέματα ποιότητας.

Με περισσότερους από 30 συμμετέχοντες από 15 και πλέον χώρες, κατά τη διάρκεια των 2 ημερών του Συνεδρίου έγιναν παρουσιάσεις από τεχνικές ομάδες και ομάδες ποιότητας της NSF Certification Ηνωμένου Βασιλείου. Ο διάλογος και οι συζητήσεις περιστράφηκαν γύρω από εκείνα τα τεχνικά ζητήματα της διασφάλισης ποιότητας στην αγροτική παραγωγή για GLOBALG.AP, BRC και άλλα σημαντικά συστήματα διασφάλισης και τις τάσεις που αποτελούν πρόκληση για τον διεθνή κλάδο των νωπών προϊόντων σήμερα και κοιτώντας προς το μέλλον.

Το απόγευμα της δεύτερης ημέρας, η ομάδα είχε την ευκαιρία να απολαύσει μια πεζή ξενάγηση γύρω από το ιστορικό κέντρο της Οξφόρδης και τα πανεπιστημιακά κολέγια, σε μια ευπρόσδεκτη ευκαιρία να εξασκήσουν τα πόδια αντί του νου.

NSF Julian Bott Technical Conference

In early September, NSF Certification brought together at Pembroke College, Oxford, UK, their Senior Auditor team from around the world for The Julian Bott Technical Conference, renamed in tribute to our former colleague Julian Bott and his contribution over the years. This was the 4th bi-annual conference which has been held by NSF Certification for calibration and discussion of technical and quality aspects.

With more than 30 delegates  in attendance from over 15 countries, presentations were made over the 2 days by the NSF Certification UK Technical and Quality teams. Discussions and debate revolved around those technical issues of farm assurance for GLOBALG.A.P., BRC and other major assurance schemes and trends which are challenging the international fresh produce sector today and going forward.

In the afternoon of the second day, the group had the opportunity to have a guided walking tour around Oxford’s historic centre and university colleges which was enjoyed by all and provided a welcomed  opportunity to stretch the legs instead of the minds.

NSF Julian Bott Technical Conference

In early September, NSF Certification brought together at Pembroke College, Oxford, UK, their Senior Auditor team from around the world for The Julian Bott Technical Conference, renamed in tribute to our former colleague Julian Bott and his contribution over the years. This was the 4th bi-annual conference which has been held by NSF Certification for calibration and discussion of technical and quality aspects.

With more than 30 delegates  in attendance from over 15 countries, presentations were made over the 2 days by the NSF Certification UK Technical and Quality teams. Discussions and debate revolved around those technical issues of farm assurance for GLOBALG.A.P., BRC and other major assurance schemes and trends which are challenging the international fresh produce sector today and going forward.

In the afternoon of the second day, the group had the opportunity to have a guided walking tour around Oxford’s historic centre and university colleges which was enjoyed by all and provided a welcomed  opportunity to stretch the legs instead of the minds.

NSF Julian Bott Technical Conference

Τεχνικό Συνέδριο “Julian Bott” της NSF International