Πιστοποίηση της εταιρίας Zisopoulos με τη σφραγίδα της Q-CERT.

Zisopoulos_logo

Η Q-Cert προχώρησε στην πιστοποίηση της εταιρίας Zisopoulos εξασφαλίζοντας την υψηλή ποιότητα, την ασφάλεια στην εργασία και την περιβαλλοντική ευαισθησία μέσα από τα πρότυπα ISO 9001 , ISO 14001, ISO 45001, καθώς και την ασφάλεια των πληροφοριών και πληροφοριών απορρήτου

ISO/IEC 27001:2022 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

ISO 27001 Image

Το πρότυπο ISO 27001 αντιπροσωπεύει έναν εξαιρετικά σημαντικό οδηγό για τη διαχείριση της πληροφοριακής ασφάλειας σε οργανισμούς κάθε μεγέθους και τύπου. Αυτό το πρότυπο δημιουργεί ένα πλαίσιο για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη λειτουργία, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη