Η Q-CERT A.E. πιστή στην προσπάθειά της να διευρύνει συνεχώς το φάσμα των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της και πάντα με γνώμονα την παροχή υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών, παρέχει διαπιστευμένες υπηρεσίες πιστοποίησης για το ISO/IEC 27701:2019, Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών Απορρήτου.

Το ISO/IEC 27701 είναι ένα πρότυπο που σχετίζεται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο των συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών (ISMS) βασισμένων στο ISO/IEC 27001. Το ISO/IEC 27701 συνδέεται συγκεκριμένα με τις πρακτικές διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων και προσφέρει ένα πλαίσιο για την προστασία της ιδιωτικότητας.

Οι απαιτήσεις της επέκτασης ISO/IEC 27701 αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο οδηγό για την συμμόρφωση του οργανισμού με τον νόμο του GDPR. Επιπλέον βελτιώνουν τις σχέσεις εμπιστοσύνης του οργανισμού με τους πελάτες, συνεργάτες και τους εργαζομένους του.

Η Q-CERT A.E είναι πλέον σε θέση να παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης και σύμφωνα με την νέα έκδοση του προτύπου ISO/IEC 27001:2022.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στα πλαίσια πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 27001 υπάρχει δυνατότητα ελέγχου και συμπερίληψης στην πιστοποίηση των ακόλουθων προτύπων/οδηγιών:

  • ISO/IEC 27017 – Κώδικας πρακτικής για ελέγχους ασφάλειας πληροφοριών υπηρεσιών cloud
  • ISO/IEC 27018 – Οδηγίες υλοποίησης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις δημόσιες cloud υπηρεσίες
  • ISO 27799 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σχετικές με την Υγεία

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή όλων των προαναφερόμενων προτύπων είναι η πιστοποίηση ή η ταυτόχρονη πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO/IEC 27001.

Ακόμη μια προσθήκη στις διαπιστευμένες υπηρεσίες πιστοποίησης της Q-CERT είναι το  ISO/IEC 20000-1:2018, ένα πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για τη δημιουργία, την εφαρμογή και τη βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής (SMS).

Το ISO/IEC 20000-1 αναφέρεται σε μια σειρά από διαδικασίες και βέλτιστες πρακτικές για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών πληροφορικής. Οι απαιτήσεις που καθορίζονται από το πρότυπο περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, τη μετάβαση, την παράδοση και τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει ο οργανισμός.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε, είμαστε έτοιμοι να σας εξυπηρετήσουμε με τις νέες υπηρεσίες μας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο +302310535765 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@qmscert.com.

Διαπιστευμένες Υπηρεσίες Πιστοποίησης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 27701:2019  & ISO/IEC 20000-1:2018 και μετάβαση στην νέα έκδοση του προτύπου ISO/IEC 27001:2022