Η QMSCERT αποτέλεσε τη μοναδική Ελληνική συμμετοχή (ανάμεσα στους 105 συμμετέχοντες) στο 5ο Διεθνές Συνέδριο Ανελκυστήρων στο Heilbronn της Γερμανίας.

Συμμετείχαν κατασκευαστές (Thyssenkrupp Elevators, KONE, Hitachi), Φορείς (Inspecta, Liftinstituut) και Οργανισμοί από όλο τον κόσμο και παρουσιάστηκαν θέματα, σχετικά με την τεχνολογία των ανελκυστήρων, όπως:

[bulletlist]

  • Οι νέες τροποποιήσεις στα πρότυπα ΕΝ81-20, ΕΝ81-50
  • Εμπειρία από την εφαρμογή του νέου προτύπου ΕΝ 81-1/2 Α3
  • Κατανάλωση και εξοικονόμηση Ενέργειας στους ανελκυστήρες
  • Twin Lifts, Inclined Lifts κ.α.

[/bulletlist]

Ο Φορέας μας εκπροσωπήθηκε στο συνέδριο, από τον Τεχνικό Διευθυντή στον Τομέα των Βιομηχανικών Προϊόντων, κ. Χαραλαμπίδη Ιωσήφ.

Τα συμπεράσματα του συνεδρίου, παρουσιάζονται στους συνεργάτες του Φορέα (πιστοποιούμενοι κατασκευαστές, επιθεωρητές του Φορέα κλπ).QMSCERT, was the only Greek participation (among circa 100 participants) at the 5th International Congress lifts in Heilbronn, Germany. Participating manufacturers (Thyssenkrupp Elevators, KONE, Hitachi), Notified Bodies (Inspecta, Liftinstituut) and organizations from around the world presented topics on the up-to-date technology of elevators, including:

  • The new amendments to standards EN81-20, EN81-50
  • Experience of implementation of the new standard EN 81-1/2 A3
  • Energy saving in elevators and VDI 4707 series
  • Twin Lifts, Inclined Lifts etc.

QMSCERT was represented at the conference, by the Technical Director of the Department of Industrial Products, Mr Charalambidis Joseph.

The conclusions of the conference, are presented to the Notified Body?s inspectors, business partners and certified manufacturers.

Συμμετοχή της QMCERT στο 5th European Lift Congress Heilbronn 2012