ΠεριγραφήΑπαίτησηΚανονισμόςΑίτηση
Έλεγχος νέας εγκατάστασης, Εξακρίβωση ανά μονάδα2014/33/ΕΕ, Παράρτημα VIII ,Ενότητα Ζ (Κ.Y.A. 39507/167/Φ.9.2/2016, (ΦΕΚ 1047/Β/2016))F-2137F-2503.1
Έλεγχος νέας εγκατάστασης, Τελικός έλεγχος2014/33/ΕΕ, Παράρτημα V (Κ.Y.A. 39507/167/Φ.9.2/2016, (ΦΕΚ 1047/Β/2016))F-2137F-2503.1
Περιοδικός έλεγχος υπάρχουσας εγκατάστασηςΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008)F-2137F-2503.1
Εξέταση τύπου «ΕE»2014/33/ΕΕ, Παράρτημα  IVΒ, Ενότητα Β (Κ.Y.A. 39507/167/Φ.9.2/2016, (ΦΕΚ 1047/Β/2016))F-2138F-2503.1
Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη  διασφάλιση ποιότητας προϊόντων2014/33/ΕΕ, Παράρτημα Χ, Ενότητα Ε, Module E (Κ.Y.A. 39507/167/Φ.9.2/2016, (ΦΕΚ 1047/Β/2016))F-2138F-2503.11
Συμμόρφωση με βάση την πλήρη διασφάλιση ποιότητας και εξέταση σχεδιασμού2014/33/ΕΕ, Παράρτημα ΧΙ, Ενότητα Η1, Module H1 (Κ.Y.A. 39507/167/Φ.9.2/2016, (ΦΕΚ 1047/Β/2016))F-2138F-2503.11
Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση ποιότητας της παραγωγής 2014/33/ΕΕ, Παράρτημα ΧΙI, Ενότητα Δ, Module D (Κ.Y.A. 39507/167/Φ.9.2/2016, (ΦΕΚ 1047/Β/2016))F-2138F-2503.11
ΠεριγραφήΑπαίτησηΚανονισμόςΑίτηση
Εξέταση τύπου «ΕE»2014/33/ΕΕ, Παράρτημα ΙVΑ, Ενότητα Β (Κ.Y.A. 39507/167/Φ.9.2/2016, (ΦΕΚ 1047/Β/2016))F-2138F-2503.4
Συμμόρφωση με βάση την πλήρη διασφάλιση ποιότητας2014/33/ΕΕ,  Παράρτημα VII, Ενότητα Η (Κ.Y.A. 39507/167/Φ.9.2/2016, (ΦΕΚ 1047/Β/2016))F-2138F-2503.11
Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση ποιότητας προϊόντων 2014/33/ΕΕ, Παράρτημα VI, Ενότητα Ε (Κ.Y.A. 39507/167/Φ.9.2/2016, (ΦΕΚ 1047/Β/2016))F-2138F-2503.11
Συμμόρφωση με τον τύπο με δειγματοληπτικούς ελέγχους2014/33/ΕΕ, Παράρτημα ΙΧ , Ενότητα Γ2 (Κ.Y.A. 39507/167/Φ.9.2/2016, (ΦΕΚ 1047/Β/2016))F-2138F-2503.4
ΠεριγραφήΑπαίτησηΚανονισμόςΑίτηση
Εξέταση τύπου «ΕΚ»2006/42/ΕΚ, Άρθρο 12 παρ.3(β) και παρ. 4(α) (Π.Δ. 57/2010 (ΦΕΚ 97/Α/2010))
ΠεριγραφήΑπαίτησηΚανονισμόςΑίτηση
Αρχικός & Περιοδικός έλεγχος εγκατάστασηςΑρ. Οικ.3562/398  ΦΕΚ 765/Β/3/4/2013

(Νομοθεσία για τους ανυψωτικούς μηχανισμούς φορτίων) «Κανονισμού Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» ΚΥΑ οικ 15085/593/2003 (ΦΕΚ 1186/Β/25-08-2003).

Είδη ανυψωτικών μηχανημάτων είναι τα εξής :

Λιμενικοί γερανοί, οικοδομικοί γερανοί, επίτοιχοι γερανοί, γερανοί επί ιστού, γερανογέφυρες, ηλεκτροκίνητα βαρούλκα, περονοφόρα ανυψωτικά, αυτοκινούμενοι γερανοί, παπαγαλάκια, καλαθοφόρα ανυψωτικά, αντλίες σκυροδέματος, γερανοί – εκσκαφείς, μηχανήματα αεροδρομίου, ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων ανυψωτικά συνεργείων αυτοκινήτων τύπου κολώνας, αναβατόρια φορτίων, αναβατόρια οχημάτων, ψαλιδωτοί ανυψωτικοί μηχανισμοί,

Οι περιοδικοί έλεγχοι των ανυψωτικών μηχανημάτων – μηχανημάτων έργου στην Ελλάδα είναι υποχρεωτικοί από την Νομοθεσία (ΦΕΚ 1186Β/2003) με περιοδικότητα  που καθορίζεται από την κατάταξη εκάστου μηχανήματος σε κατηγορία επικινδυνότητας.

Τα διαστήματα περιοδικότητας αυτών των ελέγχων ποικίλουν από 1 έως 5 χρόνια.

ΠεριγραφήΑπαίτησηΚανονισμόςΑίτηση
Αρχικός Έλεγχος και Περιοδικός Επανέλεγχος (τύπος ΑΑ, τύπος Α & Β)Υ.Α. 15085/593Ρ-3587F-2503.5
ΠεριγραφήΑπαίτησηΚανονισμόςΑίτηση
Περιοδικός έλεγχοςΠ.Δ. 70/90(31Α/90) άρθρο 59Ρ-3587