Οι καλλιέργειες για μεταποίηση (CfP) είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο για υπεύθυνες γεωργικές πρακτικές που καλύπτει την παραγωγή καλλιεργειών που προορίζονται για περαιτέρω μεταποίηση. Πρόκειται για ένα ολιστικό πρότυπο που εξαλείφει την επανάληψη των βημάτων που συνήθως πραγματοποιούνται τόσο από τον παραγωγό όσο και από τον μεταποιητή.

Το Crops for Processing (CfP) είναι ένα μη διαπιστευμένο πρότυπο σε επίπεδο εκμετάλλευσης για τους παραγωγούς συνδυαστικών καλλιεργειών φρούτων και λαχανικών. Είναι σχεδιασμένο για παραγωγούς που παρέχουν προϊόντα αποκλειστικά για περαιτέρω επεξεργασία στην αλυσίδα εφοδιασμού – από κατάψυξη, χυμοποίηση, ψήσιμο, άλεση, προμαγείρεμα και πολλά άλλα μέχρι συστατικά για ζωοτροφές. Το πρότυπο λαμβάνει υπόψη τους μοναδικούς κινδύνους σε επίπεδο αγροκτήματος από την παραγωγή καλλιεργειών για μεταποίηση και ενσωματώνει τα μέτρα που λαμβάνονται από τους μεταποιητές στα συμφωνημένα σημεία ελέγχου, μειώνοντας την επανάληψη των βημάτων παραγωγής.

Το CfP απαιτεί από τον μεταποιητή να αναλάβει τα απαραίτητα “βήματα θανάτωσης” που μειώνουν τους κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων και όλοι οι μεταποιητές πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση αναγνωρισμένη από την Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Ασφάλεια των Τροφίμων (GFSI). Σε αυτές περιλαμβάνονται τα BRCGS, τα Διεθνή Πρότυπα Προτεινόμενων Προϊόντων (IFS) και η Πιστοποίηση Συστήματος Ασφάλειας Τροφίμων (FSSC).

Το CfP μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε καλυπτόμενη όσο και σε μη καλυπτόμενη παραγωγή και προσφέρει επιλογές πιστοποίησης τόσο για μεμονωμένους παραγωγούς (παραγωγοί μιας και πολλαπλών τοποθεσιών) όσο και για ομάδες παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των μικροκαλλιεργητών.

Η Q-CERT S.A. είναι εγκεκριμένη από την GLOBALG.A.P. και μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της σχεδόν σε όλες τις χώρες. Επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον πληροφορίες.

Τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα εδώ