Το ESG Check είναι ένα εθελοντικό εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει μία επιχείρηση για να εξοικειωθεί με τις απαιτήσεις της βιωσιμότητας.  

Το IFS ESG Check βοηθά στην καταγραφή της συμμετοχής μιας μικρομεσαίας επιχείρησης σε Περιβαλλοντικά & Κοινωνικά ζητήματα και σε ζητήματα Διακυβέρνησης οδηγώντας τις έτσι στην επόμενη φάση της ανάπτυξής της. 

Τα κριτήρια του προτύπου μπορούν να αξιολογηθούν ως πρόσθετα στοιχεία σε συνδυασμό με την ετήσια επιθεώρηση Πιστοποίησης IFS και η αξιολόγηση πραγματοποιείται πάντα επιτόπου στο χώρο της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν πιστοποίηση IFS μπορούν επίσης να επωφεληθούν από αυτό το νέο πρόγραμμα. 

Η ενότητα Carbon Footprint (Module) αξιολογεί το σύστημα διαχείρισης αποτυπώματος άνθρακα, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού του αποτυπώματος άνθρακα της επιχείρησης. Είναι μια πρόσθετη εθελοντική ενότητα που συμπληρώνει τη βασική ενότητα IFS ESG Check και παρέχει ένα πλαίσιο που επιτρέπει στην εταιρεία να μετράει και να μειώνει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (GHG) ως μέρος της διαχείρισης βιωσιμότητας παρακολουθώντας συνεχώς την πρόοδό της. 

Κανονισμός ΠιστοποίησηςΦόρμα Αίτησης
QMSCERT F-2123 , FRAMEWORKQMSCER F-2528